Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu pentru "Unitate de abatorizare şi procesare păsări" pe amplasamentul din com. Sânpaul, sat Sânpaul, nr. 6D, Zona industrială - titular S.C. OPREA AVI COM S.R.L. sat Crăiești, com. Crăieşti - Şedinţa de dezbatere publică / consultarea publicului se va realiza electronic.

16.04.2021 - ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

A.P.M. Mureş aduce la cunoştinţa publicului interesat şedinţa de dezbatere publică privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu pentru „Unitate de abatorizare şi procesare păsări” pe amplasamentul din com. Sânpaul, sat Sânpaul, nr. 6D, Zona industrială, jud. Mureş, titular S.C. OPREA AVI COM S.R.L.. Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.4. lit. a) "exploatarea abatoarelor cu o capacitate de producţie de peste 50 tone carcase pe zi”.

Şedinţa de dezbatere publică / consultarea publicului se va realiza electronic.

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului a activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro). Observaţiile publicului se primesc prin poştă la sediul APM Mureş, mun. Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureş sau prin e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro, până la data de 26.04.2021.