Proiectul ”Guvernare transparentă, deschisă și participativă- standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”


Raport de aplicare a Legii nr. 52/2003

Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 


Lista cu documente de interes public

Raport de aplicare a Legii 544/2001

Raport de aplicare a Legii 544/2001

2020

2019

2018

2017

2016

2015


Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă

Anexa 3- Model de reclamație administrativă (pentru răspuns negativ)- descarcă

Anexa 4 - Model de reclamație administrativă (nu s-a răspuns în termen)- descarcă


Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001

consilier Ioan Big Compartiment Relații publice, Tehnologia, Informației

e-mail : office@apmsm.anpm.ro

telefon 0261736003, interior 228

fax 0261733500


Formular tip pentru cererea de informații de interes public conform L544/2001

Descriere

Accesul la informaţie reprezintă o condiţie de bază în rezolvarea problemelor de protecţie a mediului.

Accesul la informaţiile de mediu (şi nu numai) este o problemă fundamentală pentru creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire şi combatere a pericolelor legate de alterarea cadrului natural.

Dreptul cetăţenilor de a avea acces la informaţiile de mediu este unul dintre cele mai puternice mecanisme de protecţie a mediului.