Laborator APM Suceava

Laboratorul APM Suceava face parte din serviciul Monitorizare şi Laboratoare și are ca atribuții principale:

  • monitorizarea calității aerului în cele 4 stații de monitorizare aparținând Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) – click aici 
  • monitorizarea calității precipitațiilor în punctul Sediu APM Suceava, în care se efectuează prelevarea zilnică, după caz, și analiza probei săptămânale rezultate prin cumularea probelor zilnice.
  • monitorizarea nivelului de zgomot în 28 de puncte de monitorizare nivel de zgomot din mediul ambiant, exterior, situate în principalele localități urbane din județ: Suceava, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului, Siret.

Laboratorul execută și măsurători de zgomot în diferite alte locaţii, ca urmare a unor sesizări, petiţii ale cetăţenilor, ori la cererea clienților externi, contra tarif, conform.

  • supravegherea radioactivității mediului în cadrul staţiei de supraveghere a radioactivităţii mediului Suceava (SSRM) cu program de 11 ore/zi care face parte din Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM). SSRM Suceava realizează supravegherea radioactivității mediului prin intermediul:
  • Programului standard, constând din prelevarea, pregătirea şi măsurarea radioactivităţii beta globale a probelor de aerosoli, depuneri atmosferice, ape de suprafaţă, sol, vegetaţie, după un program zilnic de 11 ore/zi, conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a RNSRM;
  • Programului special de supraveghere a radioactivităţii mediului din zonele cu fondul natural modificat antropic, aprobat anual de ANPM, care include prelevări de probe (ape de suprafaţă şi freatice, sol, vegetaţie, sediment de râu) şi măsurători beta şi alfa globale, cu frecvență trimestrială, semestrială sau anuală.
  • Staţiei automate de monitorizare continuă a debitului de doză gamma din aer, amplasată la sediul APM Suceava, str. Bistriței nr. 1A, Suceava, care transmite date actualizate orar, la ANPM şi APM.

Laboratorul are documentat și în curs de implementare un Sistem nou de Management, conform cu SR EN ISO/CEI 17025/2018 ,,Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”, până la data de 30 noiembrie 2020 urmând să finalizeze tranziția de la Sistemul de Management anterior, documentat conform SR EN ISO/CEI 17025/2005.

Coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a RNSRM este asigurată de Laboratorul Naţional de Referinţă – Serviciul Laborator Radioactivitate (LNR-SLR) din cadrul ANPM.

Lista încercărilor din laborator, click aici