Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - EXTINDERE REȚELE DE alimentare cu apa canalizare - Comuna Valea Moldovei

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA VALEA MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”, propus a fi amplasat în comuna Valea Moldovei, județul Suceava, titular COMUNA VALEA MOLDOVEI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 29.07..2021 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

     19.07.2021