Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - amenajare spatii de locuit - SC COMTRANSPORT SA

 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amenajare spații de locuit mansardare în podul aferent clădirii cu spații de locuit P+4, reabilitare fațade și trotuare aferente clădirii”, propus a fi amplasat în mun. Suceava, str. Jean Bart, nr. 24, titular SC COMTRANSPORT SA

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului.

          Data 14.07.2021