Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - bloc locuinte - SC GONBUILDING SRL

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul’’Obținere autorizație de construire pentru bloc de locuințe cu boxe, spații comerciale și de prestări servicii cu regim mare de înălțime, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, organizare de șantier, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 259 din 30.10.2008, racorduri/branșamente pe teren priprietate privată”, propus a fi amplasat în  municipiul Suceava, str. Eroilor, nr. fn, jud. Suceava, titular SC GONBUILDING SRL reprezentată prin Gontaru Andrei Gelu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 25.07.2021 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

     15.07.2021