Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - imbracaminte asfactica - COMUNA PATRAUTI

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe drum de interes local în comuna Pătrăuți, județul Suceava (Nuțu – Grădinița Moldoveni)” propus a fi amplasat în comuna Pătrăuți, sat Pătrăuți, județul Suceava, titular COMUNA PĂTRĂUȚI.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 13, precum și la urmatoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.07.2021. (în termen de 10 de zile de la data afișării anunțului).

 


14.07.2021