Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Refacere pod Milisauti - DADR Iasi

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reabilitare pod pe DN 2H, km 4+776 propus a fi amplasat în oraşul Milişăuţi, jud. Suceava, titular DRDP Iaşi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.07.2021.

Data  19.07.2021