Back

Elaborare PUZ în vederea introducerii în intravilanul comunei Putna a unei parcele de teren în suprafață de 10040 mp"

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  planului "Elaborare PUZ în vederea introducerii în intravilanul comunei Putna a unei parcele de teren în suprafață de 10040 mp"în comuna Putna, județul Suceava, titular CIRDEI VASILE-CORNELIU și a consultărilor din cadrul Comitetului  Special Constituit la APM Suceava în data de 09.07.2021, s-a luatdecizia ca planulmaisusmenționatsă fie supusadoptării, fărăevaluare de mediu/evaluareadecvată, prinprocedurasimplificată, fărăaviz de mediu.

În termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, jude. Suceava, Tel: 0230514056, Fax: 0230514059, office[@]apmsv.anpm.ro.

 

Data: 13.07.2021