Back

10 Mai 2021: Ziua Păsărilor şi a Arborilor

În fiecare an la data de 10 Mai se sărbătoreşte Ziua Păsărilor şi a Arborilor. Această zi a apărut la iniţiativa iubitorilor de natură, care au dorit să facă public faptul că nu e nimic rău în a da atenţie naturii sau a fi mai buni cu aceasta, natura fiind o minune care ne înconjoară. Oamenii ar trebui să fie mereu în armonie cu natura. În acelaşi timp, prin ocrotirea păsărilor şi a arborilor se realizează şi conservarea habitatelor.

Aniversarea Zilei Păsărilor şi Arborilor a fost iniţiată de iubitorii de natură implicaţi direct în serviciile de protecţie şi conservare a mediului, dorind să arate faptul că a ne întoarce la natură şi a fi generoşi cu aceasta nu reprezintă un efort prea mare din partea noastră. “Ocrotind păsările şi arborii şi, implicit, conservând habitatele, garantăm moştenirea pe care-o vom lăsa generaţiilor viitoare.

Diversitatea biologică reprezintă o particularitate specifică Terrei, particularitate care asigură funcţionalitatea optimă a ecosistemelor, existenţa şi dezvoltarea biosferei.

Măsurile întreprinse şi realizarea celor preconizate creează premise ne­ în vederea salvării geosistemelor, ecosistemelor şi speciilor de impor­tanţă majoră pentru generaţiile viitoare, stabilirii fundamentului necesar pentru managementul adecvat al resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii”.

         Protecţia mediului înconjurător este considerată a fi printre primele cinci probleme care determină, în epoca actuală, soarta omenirii. În ultimul secol omul a distrus numeroase specii de plante şi animale, fiind imperios necesară adoptarea unor măsuri de protecţie şi conservare, în acest moment, aproape 20.000 de specii de pe glob fiind ameninţate cu dispariţia.

De aceea, semnificaţia acestui eveniment ecologic este mai mult de natură educativă şi informativă, iar acţiunile organizate cu acest prilej au fost şi sunt orientate spre conştientizarea societăţii civile, cu speranţa trezirii dorinţei oamenilor de a fi mereu în armonie cu natura.

           –  “Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc.” – Sir Peter Scott.