Back

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea a semnat contractul de finanțare europeană prin POR 2014-2020 pentru proiectul: REABILITARE TERMICĂ A SEDIULUI AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Provocările cu care se confruntă planeta (schimbări climatice, poluarea aerului, a apei, a solului, poluarea fonică și până la efectele catastrofale ale dezastrelor naturale) amenință sănătatea acesteia și o dată cu ea și sănătatea noastră a tuturor!!!

Plecând de la acest provocare, Agenția pentru Protecția Mediului și-a propus să dea comunității un exemplu privind protejarea mediului înconjurător, transformând o clădire ineficientă energetic, construită acum cca. 30 de ani, într-o clădire verde, utilizând panuri solare, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, becuri economice, etc.

În acest sens, Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea a semnat contractul de finanțare  europeană prin POR 2014-2020, în cadrul Apelului de Proiecte dedicat Zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (ITI Delta Dunării), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B-Clădiri Publice pentru proiectul: REABILITARE TERMICĂ A SEDIULUI AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, cu sediul în mun. Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5.

Prin acest apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor de interes și utilitate publică din mediul urban și rural.

Valoarea proiectului REABILITARE TERMICĂ A SEDIULUI AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI este de 5.931.733,49 lei cu o contribuție de 15%.

Perioada de implementare a proiectului: 65 luni, respectiv între data 01.02.2018 și 30.06.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților de pregătire și scriere a proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Clădirea sediului APM Tulcea cu regimul de înălțime de S+P+2E+M si Su=858,43 mp, Sd=1172.39 mp,  a fost construită în anul 1989 și nu a beneficitat de nicio reabilitare ulterioară.  

În prezent, clădirea funcționează cu un sistem de încălzire pe combustibil lichid și se dorește înlocuirea acestuia cu un sistem de încălzire cu combustibil gazos coroborat cu instalarea unui sistem de panouri solare termice cu tuburi vidate care să asigure apa caldă menajeră de consum.

Clădirea este încadrată în clasa energetică B (consumul specific anual de energie este de cca. 211,22 kWh/mp/an), iar după reabilitare va fi încadrată în clasa energetică A. Actualmente, indicele de emisie echivalent este de CO2=60.24 kg CO2/mp/an.

După reabilitare, consumul specific anual de energie va fi de cca. 68.89 kWh/mp/an (se reduce consumul de energie de 3 ori), iar emisiile de CO2 scad la 14.83 kg CO2/mp/an (se reduc emisiile de CO2 de 4 ori).

Lucrări propuse:

 • realizarea unui termosistem la toate fațadele imobilului și pentru terasă
 • schimbare tâmplărie exterioară
 • refacere sistem de distribuție și încălzire
 • refacerea instalației electrice
 • panouri solare termice cu tuburi vidate si boilere bivalente racordate și la centrala termică
 • utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru asigurarea consumului electric
 • utilizarea unei pompe aer-apa în regim bivalent paralel care să utilizeze surplusul de energie produs de sistemul de panouri fotovoltaice
 • schimbarea vechilor aparate de aer condiționat cu cele moderne (clasa A+++)
 • schimbarea tablourilor electrice, a circuitelor electrice, a corpurilor de iluminat si a lămpilor de iluminat
 • pentru persoanele cu dizabilități se va construi o rampă la intrarea principală în sediu
 • întreținerea spațiilor verzi și amenajarea unei terase verzi
 • amenajare spațiu pentru colectarea selectiva a deșeurilor
 • rețea interioară și exterioară de hidranți, etc.

După implementarea proiectului se va reduce semnificativ poluarea cu emisii de carbon care afectează stratul de ozon, se va eficientiza consumul de apă şi de energie pentru a reduce costurile de exploatare, se vor utiliza sisteme mecanice foarte performante pentru încălzire, ventilare şi răcire care economisesc energie şi reduc costurile de exploatare, iluminarea va fi eficientă din punct de vedere energetic prin utilizarea accesoriilor cu LED și a senzorilor de timp şi de mişcare, se vor utiliza surse alternative de energie cum ar fi energia solară care susţin alimentările existente cu energie electrică, se va prelungi durata de viaţă utilă a clădirii prin folosirea materialelor durabile.

Astfel, analizând fiecare investiție, concluzionăm că se face o economie semnificativă a resurselor de energie și se îmbunătățește confortul termic interior, prelungindu-se astfel durata de viață a sediului.

Proiectul își propune utilizarea tehnologiilor verzi, prietenoase cu mediul astfel încât să nu periclităm mediul înconjurător și să protejăm sănătatea oamenilor, resursele naturale și planeta. Tehnologiile ecologice, de ultimă generație, pot constitui un instrument utilizat în salvarea planetei, iar noi am apelat la el și vă îndemnăm și pe dumneavoastră s-o faceți!

Ne dorim să avem prima clădire verde din municipiul nostru!!!