Back

ANUNȚ IMPORTANT! În vederea desfășurării activității de pescuit comercial, persoanele juridice / fizice autorizate anual de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură să captureze pește din habitatele naturale naționale de pe teritoriul județului Tulcea (exceptând perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării) au obligația să solicite și să obțină de la Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, anterior începerii activității de pescuit comercial, în condițiile stabilite de prevederile legale în vigoare, eliberarea autorizației pentru recoltare /capturare și/sau achiziție și sau/comercializare

ANUNȚ  IMPORTANT!

În vederea desfășurării activității de pescuit comercial, persoanele juridice / fizice autorizate anual de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură să captureze pește din habitatele naturale naționale de pe teritoriul județului Tulcea (exceptând perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării) au obligația să solicite și să obțină de la Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, anterior începerii activității de pescuit comercial, în condițiile stabilite de prevederile legale în vigoare, eliberarea autorizației pentru recoltare /capturare și/sau achiziție și sau/comercializare în conformitate cu prevederile OM nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora cu completările și modificările ulterioare.

În acest sens, persoanele interesate pot depune cereri sau solicita informații la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, din Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5,  tel. 0240510620 , fax 0240 510621, email: office@apmtl.anpm.ro  .

Pentru solicitarea unei autorizații de pescuit în temeiul Ordinului nr. 410/2008, agenții economici trebuie să prezinte la APM următoarele documente:

  1. cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
  2. declararea punctelor de achiziţie şi a centrelor de prelucrare;
  3. copie de pe documentul de plată a tarifului (250 lei pentru persoane juridice );
  4. certificatul unic de înregistrare cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreşte să o efectueze;
  5. licenta de pescuit comercial cu viza pe anul în curs;
  6. autorizatia de pescuit comercial cu cotele de recoltă aprobate;
  7. avizul eliberat de administratorul ariilor naturale protejate care se suprapun cu zona de pescuit.