Descriere

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Direcţiei Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase - Serviciul Chimicale sunt:

  • HelpDesk național: REACH-CLP - Formular de contact 

  • Coordonarea şi monitorizarea implementării legislaţiei din domeniul chimicalelor la nivel naţional

  • Asigurarea unui sistem  de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul chimicalelor

  • Asigurarea accesului publicului la informaţiile privind chimicalele în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

  • Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru domeniul chimicalelor

  • Colaborarea cu instituţii europene sau din statele membre sau asociate la UE şi alte organisme de specialitate din domeniu, din ţară şi străinătate, în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului

Actele normative europene şi naţionale, precum şi textele consolidate ale acestora (consolidarea constă în integrarea, într-un act unic, fără valoare oficială, a unui act de bază al legislaţiei, împreună cu modificările şi corecturile sale successive), prezentate în cuprinsul acestui capitol, nu au valoare juridică, ci doar informativă. Recomandăm utilizatorilor să consulte variantele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Monitorul Oficial al României.