ANUNȚURI IMPORTANTE!

Procesul de monitorizare anuală a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor s-a finalizat. Raportul de monitorizare aferent anului 2022 și anexa pot fi consultate aici.

A fost publicat GHIDUL PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE DIN DOMENIUL DEŞEURILOR, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2436/2023. Pentru descărcare apăsați aici.

RAPORTAREA  DATELOR  PRIVIND  GESTIONAREA  DEȘEURILOR

  • Începând cu data de 26 august 2021, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, tipurile de rapoarte și termenele de transmitere sunt următoarele:

-  Raport privind gestionarea deșeurilor - termen: anual, pentru anul precedent, până la data de 15 martie; datele din evidența cronologică lunară vor fi puse la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în sistemul electronic administrat de A.N.P.M, prin aplicația SIM Statistica Deșeurilor (art. 48, alin. 1).

Până la apariția actului normativ pentru aprobarea procedurii şi formatului de raportare  a informaţiilor privind gestiunea deșeurilor (menționat la art. 48, alin. 3 al OUG nr. 92/2021), operatorii economici care doresc să transmită raportarea și în format letric vor utiliza următoarele formulare:

  • Chestionar COL/TRAT - date furnizate de operatorii economici colectori / valorificatori de deşeuri (inclusiv cei care dezmembrează deşeuri);
  • Chestionar MUN - date furnizate de operatorii serviciilor de salubrizare;
  • Chestionar NĂMOL - date furnizate de deţinătorii staţiilor de epurare;
  • Chestionar PRODDES - date furnizate de generatorii de deşeuri;
  • Chestionar TRAT - date furnizate de deţinătorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor.

- Raport privind gestionarea uleiurilor uzate – termen: anual, pentru anul precedent, până la data de 30 aprilie (art. 49, alin. 9).

Pentru raportarea în format letric se vor utiliza formularele postate pe site, domeniul ”Deșeuri”, la secțiunea ”Uleiuri uzate” (http://www.anpm.ro/web/apm-buzau/uleiuri-uzate).

- Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat și Raport privind progresul înregistrat - termen: anual, pentru anul precedent, până la data de 31 mai  (art. 44).

  • Raportările aferente fluxurilor speciale de deșeuri (ambalaje, DEEE, VSU, baterii și acumulatori, PCB), se vor realiza conform obligațiilor și termenelor stabilite prin autorizația de mediu / autorizația integrate de mediu.

Pentru raportarea în format letric, se vor utiliza formularele postate pe site, domeniul ”Deșeuri”, la secțiunea corespunzătoare fiecărui tip de deșeu (http://www.anpm.ro/web/apm-buzau/deseuri).   

Pentru raportarea electronică a datelor privind gestionarea deșeurilor (inclusiv cele din fluxurile speciale), vă rugăm, să accesați linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi electronic datele anuale corespunzătoare fiecărei aplicaţii în parte, în acest moment fiind deschise următoarele aplicații:

SIM DEEE – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2022 (data afișării: 26.01.2024)

SIM SD – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2023 (data afișării: 26.01.2024)

SIM AMBALAJE – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2022 (data afișării: 13.12.2023)

SIM PCB – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2022 (data afișării: 23.02.2023) – Introducerea în aplicație a datelor transmise în format letric va fi realizată de APM!

SIM ULEIURI – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2020 (data afișării: 13.04.2022)

SIM VSU – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2021 (data afișării: 07.04.2022)

 

REGULAMENTE ȘI ORIENTĂRI TEHNICE PENTRU CARACTERIZAREA ȘI ÎNCADRAREA DEȘEURILOR ÎN LISTA EUROPEANĂ