Stadiul planurilor de acţiune pentru mediu la nivel judeţean şi regional

Planurile de acţiune pentru mediu la nivel judeţean şi regional (PRAM/PLAM) au fost elaborate în România începând cu anul 1998, în contextul conformării României la exigenţele europene şi gestionării fondurilor structurale şi de coeziune alocate pentru domeniul protecţiei mediului.

Până în prezent, au fost elaborate planurile judeţene şi regionale de acţiune pentru mediu în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, de către agenţiile judeţene/regionale pentru protecţia mediului, unele dintre acestea beneficiind de asistenţă de specialitate din partea unor firme de consultanţă.

La nivelul anului 2009, din cele 50 planuri de acţiune pentru mediu, elaborate la nivel judeţean/regional, 31 planuri, reprezentând 62%, au trecut deja printr-un proces de actualizare şi se află în implementarea variantei actualizate. Un număr de 16 planuri de acţiune, reprezentând 32%, se află în etapa de actualizare (15 planuri la prima actualizare, un singur plan la cea de-a doua actualizare).

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat.

Documente ataşate