Înapoi

Concursuri

Lista punctajelor si a rezultatelor finale obtinute la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior

Lista rezultatelor obtinute la proba de interviu al concursului din data de 23.05.2018

Plan de interviu la concurs perioada 21.05.2018 - 23.05.2018 consilier Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Lista rezultatelor obtinute la proba scrisa a concursului din 21.05.2018 consilier Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Rezultatele selectiei dosarelor concurs 21.05.2018 consilier Serviciul Avize, Acoduri, Autorizatii

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 21.05.2018 consilier Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Anunt concurs promovare 10.04.2018

Anunt concurs promovare 02.03.2017

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 24.10.2016 consilier Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 05.09.2016 consilier superior Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 11.07.2016 referent debutant Compartiment Relatii Publice si Tehnologia Informatiei

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 25.01.2016 consilier debutant Serviciul Monitorizare si Laborator

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 19.10.2015 consilier debutant compartiment BFARU

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs promovare 23.03.2015

Anunt concurs promovare 22.07.2011

Rectificare anunt promovare

Anunt , formular inscriere , acte necesare inscriere , bibliografie

Anunt concurs 17.02.2011 

Anunt concurs 03.10.2011

Anunt concurs 04.03.2013

Anunt concurs 23.12.2013

Bibliografie concurs 23.12.2013

Documente necesare concurs 23.12.2013

Anunt, dosar si bibliografie concurs 28-29.04.2014

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs promovare grad 01.07.2014