Înapoi

Inventar emisii de poluanti atmosferici

Calitatea aerului este apreciată prin realizarea inventarului anual al emisiilor de poluanţi în atmosfera şi prin măsurătorile realizate prin reţeaua de monitorizare automată. Inventarele de emisii reprezinta o suma de informatii cantitative asupra surselor si a cantitatilor de poluanti emise intr-un interval de timp si a substantelor emise. Inventarele de emisii inseamna cuantificarea cauzei poluarii atmosferei.

Realizarea unui inventar de emisii, mai mult sau mai putin real, se poate face prin mai multe categorii de metode bazate pe:

-       bilanturi de masa si tehnologice;

-       masuratori;

-       factori de emisie.

Acesta ultima metoda este singura capabila sa ofere date cu erori acceptabile, sa aiba o arie teoretic nelimitata de aplicabilitate si sa implice costuri moderate.

 

Inventarul este asociat unei multitudini de surse/activitati, se refera la toti poluantii emisi de aceste surse/activitati, comuni sau necomuni acestora si se elaboreaza pentru un interval de timp prestabilit.

Sursele de poluare sunt de trei tipuri:

Ø  Surse punctuale - estimarile de emisii sunt asigurate pentru o sursa individuala sau o gura de emisie (de obicei mare);

Ø  Surse de suprafata – surse difuze de poluare mai mici sau mai multe pentru o suprafata de baza ;

Ø  Surse liniare – emisiile de la vehicule din transportul rutier, feroviar, naval sau aerian sun elaborate pentru sectiuni de-a lungul cailor de transport.

Functiile inventarelor sunt:

-          servesc la predictia impactului asupra mediului;

-          ajuta la sprijinirea planurilor de dezvoltare urbana si de mediu;

-          asista elaborarea planurilor de management al calitatii aerului;

-          ofera o baza de date solida pentru modelarea dispersiei.

 

Inventarul se realizează anual, în luna februarie pentru anul precedent, conform Ord.MAPPM nr.524/2000. Emisiile de poluanţi sunt calculate pe baza metodologiei CORINAIR 2009, utilizând aplicaţia informatică CORINVENT, folosind ca date de intrare cantităţi de combustibil utilizat, valori de producţie, număr animale, număr de autovehicule, număr de kilometri parcurşi,etc.

Astfel, pentru judeţul Brăila, pentru anul 2009 au fost inventariaţi 164 de operatori economici iar emisia totală calculată de poluanţi în atmosferă a fost de 991,276 mii de tone, conform urmatorului tabel:

 

 

 

 

Repartiţia emisiilor pe categorii de activităţi antropice

 

Nr. crt.

Grupa de activitate

Emisia totală

(mii tone)

% din emisia totală

1

Ardere în energetică şi industrii de transformare

440,257

44,41

2

Instalaţii de ardere neindustriale

51,894

5,23

3

Arderi în industria de prelucrare

35,26

3,55

4

Procese de producţie

0,538

0,05

5

Extracţia şi distribuţia combustibililor fosili

7,844

0,79

6

Utilizarea solvenţilor şi a altor produse

1,57

0,16

7

Transport rutier

438,163

44,20

8

Alte surse mobile şi utilaje

1,56

0,16

9

Tratarea şi depozitarea deşeurilor

0,026

0,0027

10

Agricultura

14,12

1,42

 

Asa cum rezulta din tabel, o pondere importantă a emisiilor este reprezentată de emisiile provenite din instalaţii de ardere (din industria energetică, din instalaţii neidustriale şi din industria de prelucrare) - aproximativ 530 mii tone, ceea ce reprezintă 53 % din totalul emisiilor şi emisiile din trafic 438 mii de tone, adică 44% din emisiile totale.

Faţă de anul 2008 cantitatea totală de emisii inventariate a crescut  cu 70 %, respectiv de la la 583,026 mii t în 2008, la 991,276 mii tone in 2009, creştere datorată creşterii emisiilor  rezultate din trafic.

Emisiile din arderile de combustibili fosili provin de la cele două instalaţii mari de ardere pentru producerea de energie (440,257 mii tone – 44,41 %), respectiv SC CET SA şi SC Termoelectrica SA Bucureşti-Sucursala Electrocentrale Brăila şi din instalaţiile de ardere neindustriale ( 51,89 mii tone – 5,23%).