Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

Agentia pentru Protectia Mediului

Braila 

 

Braila , B-dul Independentei nr.16,

bl. B5, Parter

Agentia pentru Protectia Mediului Braila - noi protejam mediul !

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braila este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Context legal

A.P.M. Braila fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 şi a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.
Este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Misiune

A.P.M. Braila îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel judeţean, urmărind implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare

A.P.M. Braila este menită să acţioneze, la nivel judeţean, pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al judeţului.

A.P.M. Braila îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • planificarea strategică de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
 • raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

A.P.M. Braila exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braila. În acest sens:

 • aplică prevederile legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
 • autorizează activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigură conformareacu prevederile legale;
 • prestează la cererea celor interesaţi servicii de consultanţă, asistenţă şi analize specifice de laborator.
 • ca un serviciu public de protecţie a mediului, implică şi susţine societatea civilă în proiectele de mediu de interes comunitar.

Conducere

APM Braila este condusă de directorul executiv

Program de audienţe:

MIercuri, între orele 12:00 - 14:30, la sediul din B-dul Independentei Bl B5 Parter

Program de solicitari de emitere a actelor de reglementare (avize, acorduri, autorizatii de mediu):

 • luni: 11.00-14.00
 • marti-joi: 9.00-14.00

Program eliberari acte de reglementare:

 • luni-joi: 9.00-16.00
 • vineri: 9.00-13.30

**** tarifele se vor plati prin mandat postal la oficiile postale ale C.N. Posta Romana S.A., in contul APM BRAILA nr. RO49TREZ1515032XXX000348, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, CIF 5217796.

Chestionarul pentru evaluarea satisfactiei beneficiarilor