„REGLEMENTARI”

 

Actele de reglementare emise  de agentiile pentru protectia mediului sunt:

  • aviz de mediu -  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;
  • acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;
  • autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;
  • autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Toti operatorii economici si persoanele fizice care solicită acte de reglementare (avize, acorduri, autorizatii de mediu) vor transmite cererile atât pe hârtie, cât si online (electronic) in cadrul Sistemului Informatic Integrat de Mediu (SIM).

Transmiterea cererilor in format electronic este precedata de solicitarea accesului la subsistemul SIM.Webform.Public,  astfel:

  • Operatorii deja inregistrati pentru transmiterea inventarelor locale de emisii vor solicita printr-o procedura simplificata, din regiunea PROFILE a propriului cont in sistemul SIM.
  • Operatorii noi se vor inregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, conform instructiunilor de pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea solicitantilor in portalul creat in cadrul Sistemului Informatic Integrat de Mediu (SIM),  link-urile de acces la aplicatii fiind:  http://sapportal1.nepa.local/irj/portal/public  sau   http://sapportal1.nepa.local:51200/irj/portal/public

Program de depunere a solicitarilor de emitere a actelor de reglementare:

  • luni: 12-15.30
  • marti-joi: 8.30-15.30

Tarifele se vor plati prin mandat postal la oficiile postale ale C.N. Posta Romana S.A., in contul APM BRAILA nr. RO49TREZ1515032XXX000348, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, CIF 5217796.