Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru modificarile aduse proiectului „Autostrada Brașov-Oradea, sector Ogra-Borș”, titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – modificările aduse proiectului „Autostrada Brașov—Oradea, sector Ogra-Borș” nu se supun evaluării impactului asupra mediului, nu se supun evaluării adecvate și nu se supun evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru modificările aduse proiectului „Autostrada Brașov—Oradea, sector Ogra-Borș”, propuse a fi amplasate în judeţele Cluj și Sălaj, titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenţei, nr.294, Sector 6, Bucureşti, în zilele de luni până joi, între orele 800 - 1630 și vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet – www.anpm.ro accesând domeniul Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.