Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Autostrada București-Alexandria”, titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Autostrada București-Alexandria”, propus a fi amplasat în judeţele Ilfov, Giurgiu și Teleorman, titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.

  1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenţei, nr.294, Sector 6, Bucureşti, în zilele de luni până joi, între orele 800 - 1630 și vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet – www.anpm.ro accesând domeniul Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenţei, nr.294, Sector 6, Bucureşti și la următoarea adresă de e-mail: office@anpm.ro .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.