Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru modificările aduse proiectului de investiţie ”Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare  

 

           Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: modificările aduse proiectului nu se supun evaluării impactului asupra mediului, nu se supun evaluării adecvate și nu se supun evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru modificările aduse proiectului „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”propuse a fi realizate  în judeţele Gorj și Olt, titular S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. -  Mediaş.

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330, la adresa de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.        

            Comentariile/Observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ.