Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Amenajare pârâu Topolog pe sectorul Tigveni – Galicea, jud. Vâlcea şi Argeş”, care se va realiza pe teritoriul judeţului Vâlcea şi a judeţului Argeş, titular Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Amenajare pârâu Topolog pe sectorul Tigveni – Galicea, jud. Vâlcea şi Argeş”, care se va realiza pe teritoriul judeţului Vâlcea şi a judeţului Argeş, titular Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Olt.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni – joi între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330 precum şi la următoarea adresă de internet: www.anpm.ro, la secţiunea Reglementări/Acord de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 30.05.2017.