Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Autostrada Focșani Bacău”, titular Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare prin care proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul de investiţie „Autostrada Focșani - Bacău”, propus a fi amplasat în județele Vrancea și Bacău, titular Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

  1. Având în vedere declararea și prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, până la ieșirea din starea de alertă,  informaţiile privind proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate doar online la următoarea adresă de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte de reglementare.
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului prin poștă, prin fax la nr.0212071103, în format electronic la adresa de e-mail autorizari@anpm.ro, la Agenția Națională pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenţei, nr.294, Sector 6, Bucureşti.
Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.