Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Craiova, Subsecţiunea 1: București Nord - Roșiori Nord, Subsecţiunea 2: Roșiori Nord - Craiova”, propus a fi amplasat în Municipiul Bucureşti (Sectoarele 1 și 6) şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt şi Dolj, titular Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Craiova, Subsecţiunea 1: București Nord - Roșiori Nord, Subsecţiunea 2: Roșiori Nord - Craiova”, propus a fi amplasat în Municipiul Bucureşti (Sectoarele 1 și 6) şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt şi Dolj, titular Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de Luni - Joi, între orele 08.00 – 16.30 şi Vineri între orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet  http://www.anpm.ro la Secțiunea Reglementari/Acord de Mediu/Drafturi acte de reglementare.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti precum și pe adresa de email:office@anpm.ro

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.