Back

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare pentru modificările aduse proiectului „Autostrada Sebeș-Turda”

ANUNȚ PUBLIC

 

    Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru modificările aduse proiectului „Autostrada Sebeș - Turda”, amplasat pe teritoriul administrativ al județului Alba, titular Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.

        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti,

în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330,

precum şi pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea  Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.