Back

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă

Elaborarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) a României într-o formă revizuită conform obiectivelor convenite la nivel comunitar şi prescripţiilor metodologice ale Comisiei Europene a fost stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 1216/2007. Documentul SNDD, aprobat de către Guvernul României în data de 12 noiembrie 2008, reprezintă un proiect comun al Guvernului României, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), prin Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă este o orientare de perspectivă, pe termen mediu şi lung şi conţine obiective ţintă, măsuri de implementare şi evaluarea surselor de finanţare realiste pentru orizontul anilor 2013, 2020 şi 2030.

Ca orientare generală, documentul vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung:

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE.

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene privind principalii indicatori ai dezvoltării durabile.

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.

Obiectivele formulate în Strategie, în urma dezbaterilor la nivel naţional şi regional, vizează menţinerea, consolidarea, extinderea şi adaptarea continuă a configuraţiei structurale şi a capacităţii funcţionale ale capitalului natural, ca fundament pentru menţinerea şi sporirea capacităţii sale de suport faţă de presiunea dezvoltării sociale şi creşterii economice şi faţă de impactul previzibil al schimbărilor climatice.

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE.

Se asigură, astfel, îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu Tratatul de aderare, precum şi implementarea efectivă a principiilor şi obiectivelor Strategiei Lisabona şi ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă reînnoită a UE (2006).

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă .