Back

Anunț-Invitație și Caiet de sarcini pentru achiziția directă “Servicii curățenie clădire sediu APM Bihor". Termen depunere oferte până la data de 30.01.2018 , ora 15.00