Indrumare 2023

Indrumare 2022

Indrumare 2021

Indrumare 2020

Indrumar privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului ce va fi elaborat pentru proiectul "Extindere microcariera pana la 9660 mp, zona Iardastita I, extravilan comuna Mehadia, jud. Caras-Severin" - Trustul de Constructii Drobeta S.A.

Indrumar privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Extindere microcariera Seracova" - Alpha Construct Sistem S.A.

Indrumar privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Amenajare iaz piscicol prin exploatare agregate minerale (aluviuni) in perimetrul temporar de exploatare Lunca Baniei, Judetul Caras-Severin, de catre SC Romat Speed SRL

Indrumar privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Executare iaz piscicol prin exploatare nisipuri si pietrisuri cu recuperarea aurului din aluviuni in perimetrul temporar de exploatare NERA TERASA, Comuna Bozovici

Indrumar privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului ce va fi elaborat pentru proiectul "Exploatare roci folosite in constructie, perimetrul Anina-Cariera Jumanca, extravilan orasul Anina, Judetul Caras-Severin, de catre SC Nice Day Bles SRL

Indrumar privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului ce va fi elaborat pentru proiectul "Deschidere cariera de exploatare roci constructii, Toplet, Jud. Caras-Severin" - Cariere Agremin S.R.L.

Indrumar privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului ce va fi elaborat pentru proiectul "Construire ferma crestere pasari: zece hale tip parter, filtru sanitar, magazie materiale, post de transformare, bazin stocare apa, alei si platforme" - Transavia S.A.

Indrumar executie lucrari miniere de exploatare in cariera a rocilor industriale si de constructie in perimetrul temporar de exploatare DEALUL TARIA - Comuna Bozovici


Indrumare 2018

Indrumare 2017

Revizuire acte de reglementare 2017

 

 

 

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare rezivuită pentru proiectul Legătura rutieră între Calea Timişorii şi Unitatea Militară în Municipiul Reşiţa amplasat în municipiul Reșița, titular Municipiul Reşiţa.

    Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73 şi la sediul titularului din Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, 1A , în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/revizuire-acte-de-reglementare .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în termen de 13 zile de la afişare.

 

             Data afişării anunţului pe site: 08.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indrumare 2016

Acordul de mediu - descriere

Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.


Acordul integrat de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament.

Procedura de emitere a acordului de mediu si a acordului integrat de mediu este reglementata de următoarele acte normative:

HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Ordinul nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

Ordinul nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

Ordinul nr.864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră

Ordinul nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor si proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI DE MEDIU:

notificare privind intenţia de realizare a proiectului;

certificatul de urbanism emis in condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

planurile anexa ale certificatului de urbanism;

dovada achitării tarifului aferent acestei etape(100 RON).

Daca se ia decizia demarării evaluării impactului asupra mediului, este nevoie si de:

memoriu de prezentare

Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare, memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvata, precum si coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinţa geografica, în sistem de proiecţie naţionala Stereo 1970.

Plata tarifelor aferente procedurii de emitere a acordului de mediu se face conform Ordinului nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.