Back

Anunţuri emitere acorduri 2015

 

 

 

 

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul Linia electrică aeriană (LEA) 400 KV dublu circuit Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia), titular CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timişoara.

    Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri între orele 8:00 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Municipiul Timişoara, Piaţa Romanilor, nr. 11, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în termen de 13 zile de la afişarea pe site.

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Fermă creştere şi îngrăşare porcine, 8160 capete, Vărădia, judeţul Caraş-Severin amplasat în Vărădia – cad 30596, C.F. nr. 30595 Vărădia, titular SC ACCENT TIM SRL .

    Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053 în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Afişat pe site: 21.05.2015

Anunţ public

privind emiterea acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

„Construire fermă pentru creștere și îngrașare porcine cu o capacitate de 8160 capete – localitatea Sacu, jud Caraș-Severin", propus a fi amplasat în localitatea Sacu, C.F. nr. 31814 Sacu, nr. top 31814, jud. Caraș-Severin, titular S.C. ROCAD COM S.R.L., cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.9, jud. Caraș-Severin.

Proiectul acordului de mediu și informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http//apmcs.anpm.ro.  

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 5 zile de la data prezentului anunț, până la data de 17.02.2015 .

 

Data afişării anunţului pe site

13.02.2015

 

 

Anunţ public

privind emiterea acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

„Construire fermă pentru creștere și îngrașare porcine cu o capacitate de 8160 capete – localitatea Sacu, jud Caraș-Severin", propus a fi amplasat în localitatea Sacu, C.F. nr. 31814 Sacu, nr. top 31814, jud. Caraș-Severin, titular S.C. ROCAD COM S.R.L., cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.9, jud. Caraș-Severin.

Proiectul acordului de mediu și informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http//apmcs.anpm.ro.  

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 5 zile de la data prezentului anunț, până la data de 17.02.2015 .

 

Data afişării anunţului pe site

13.02.2015

 

 

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Exploatare experimentală în microcarieră a cărbunelui din perimetrul VERENDIN, comuna Luncaviţa, judeţul Caraş-Severin amplasat în Verendin – în afara intravilanului, titular SC LCC COMPANIA CĂRBUNELUI SRL .

    Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053 în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.01.2015.