Back

Anunturi emitere acorduri 2018

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizare hale creștere pui carne, construire corp administrativ, construire împrejmuire proprietate”, amplasat în Comuna Berzovia, sat Berzovia, extravilan, teren identificat prin planul de situaţie în Cartea funciară nr. 30218, judeţul Caraş-Severin, titular SC COLLINI SRL.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului pe site: 20.07.2018