Cadrul Legislativ

 OUG Nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului    Hotărâre nr.1403 din 19/11/2007...