Eticheta Ecologica

Eticheta ecologică europeană a fost creată de ComisiaEuropeană în anul 1992 si este o schemă unică de certificare pentru a ajuta consumatorii să distingă produsele/serviciile, care nu afectează mediul. Este marca colectivă de certificare a produselor/serviciilor. Ea aduce consumatorilor dovada indiscutabilă că produsul/serviciul oferit răspunde cerintelor lor si este în conformitate cu normele de calitate si cele de securitate definite în raportul de certificare corespunzător produsului/serviciului.

 • Promoveaza conceperea, comercializarea ?i utilizarea produselor/serviciilor care au un impact redus asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viată;
 • Are un caracter selectiv;
 • Atesta calitatea utilizării unui produs/serviciu ?i calitatea sa ecologica;
 • Garantează o selectivitate a produselor/serviciilor prin nivelul de exigen?ă a criteriilor care stau la baza acordării ei;
 • Are un caracter dinamic si evolutiv;
 • Este atribuită pentru o anumită perioadă de timp echivalentă cu valabilitatea criteriilor de 3-5 ani, urmând ca solicitarea acesteia să fie reînnoită;
 • Are un caracter voluntar.

 

Simbolul etichetei ecologice europene este o floare cu petale sub formă de stelute .

Scopul schemei de etichetare ecologică este de a promova produsele/serviciile care au un impact redus asupra mediului, pe parcursul întregului lor ciclu de viată, în comparatie cu alte produse/servicii apartinând aceleasi grupe.

 

Ce produse pot ob?ine eticheta ecologică europeană

Eticheta ecologică europeană vizează 24 grupe de produse din diferite sectoare de activitate ?i 2 activităti din domeniul serviciilor:

 

 

PRODUSE DE CURĂ?ARE :

 • Detergenti pentru masini de spalat vase
 • Detergenti de vase pentru spalare manuala
 • Detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare
 • Sapunuri, sampoane si balsamuri de par

PRODUSE DE HÂRTIE

 • Hârtie absorbantă
 • Hârtie copiativă ?i hârtie grafică

 

PRODUSE PENTRU CASĂ

 • Materiale pentru pardoseli rigide
 • Vopsele si lacuri de interior
 • Saltele de pat

PRODUSE PENTRU GRĂDINĂ

 • Amelioratori de sol
 • Substraturi de cultură

PRODUSE ELECTRICE ?I ELECTROCASNICE

 • Masini de spălat rufe, de uz casnic
 • Masini de spălat vase, de uz casnic
 • Aparate frigorifice
 • Televizoare
 • Lămpi electrice
 • Calculatoare portabile
 • Calculatoare personale
 • Aspiratoare

ARTICOLE DE ÎNCĂL?ĂMINTE

TEXTILE

 • Îmbrăcăminte, lenjerie de pat, textile de interior

SERVICII

 • Servicii de cazare turistică
 • Servicii de camping

POMPE DE CĂLDURĂ

 

 

Aten?ie !

 

Eticheta ecologică europeană nu se aplică produselor alimentare, băuturilor si medicamentelor.

 

SISTEMUL DE ACORDARE A  ETICHETEI  ECOLOGICE EUROPENE

 

Tarif

Reduceri

Tariful pentru procesarea solicitarii

Echivalentul
in lei a 300 de euro

25%pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

 

Tarif

Reduceri

Tariful anual pentru utilizarea etichetei ecologice europene

0,15%din volumul anual
al vanzarilor produsului

25%pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
15% pentru operatorii economici inregistrati conform Ord. Nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) in vedrea participarii voluntarea organizatiilor la aceste scheme, cu modificarile ulterioare, sau ale standardului roman SR EN ISO 14 001:2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eticheta ecologică se plăte?te de către beneficiar. În tabel avem taxele de acordare ?i cele anuale pentru ecolabel.

 

 • Tariful pentru depunerea solicitărilor ?i tarifelor anuale nu includ costurile încercărilor ?i verificărilor necesare pentru produsele care fac obiectul încercărilor.
 • Aceste costuri sunt suportate de către operatorii economici.

 

Legislatie europeană

 

Începand cu 1 ianuarie 2007, data la care România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene, aplicarea etichetei ecologice europene se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European ?i al Consiliului nr. 1980/2000/CE privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice europene.

 

Regulamentul Parlamentului European ?i al Consiliului nr. 1980/2000/CE este direct aplicabil la nivelul tuturor Statelor Membre, inclusiv România. Pentru fiecare grupă de produse/servicii există decizii subsecvente Regulamentului Parlamentului European ?i al Consiliului nr. 1980/2000/CE. Aceste decizii stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice europene pentru grupele de produse si sunt direct aplicabile la nivelul tuturor Statelor Membre, inclusiv România.

REGULAMENTUL (CE) NR. 66./2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din  25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică

 

Legisla?ie natională

 

La nivel national a fost elaborată HG nr. 236/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European ?i al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice europene (MO nr. 184/16.03.2007).