Ghid SIM PCB.

SIM.PCB.GhidPublic.v1 0

PCB si PCT

  PCB şi PCT - bifenili şi terfenili policloruraţi   Legislaţie: Comunitară : Directiva nr. 96/59/EC privind eliminarea bifenililor şi terfenililor...