Substante ce depreciaza stratul de ozon

 

 

SUBSTANTE CARE DEPRECIAZA STRATUL DE OZON (ODS –uri)

 

Legislatie:

Comunitara:

  • Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon

 

Nationala:

  • Legea nr. 84/03.12.1993 (M.Of. nr. 292/15.12.1993) pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22.03.1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16.09.1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29.06.1990
  • Hotararea de Guvern nr. 243/17.04.1995 (M.Of. nr. 87/09.05.1995) privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului National pentru Protectia Stratului de Ozon
  • Ordonanta Guvernului nr. 89/30.08.1999 (M.Of. nr. 423/31.08.1999) privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobata de Legea nr. 159/03.10.2000 (M.Of. nr. 486/05.10.2000)
  • Legea nr. 9/02.02.2001 (M.Of. nr. 61/05.02.2001) pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/27.01.2000 (M.Of. nr.38/29.01.2000) pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25.11.1992
  • Legea nr. 150/06.04.2001 (M.Of. nr. 181/10.04.2001) pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a partilor, la Montreal, din 15 – 17.09.1997
  • Hotararea de Guvern nr. 58/22.01.2004 (M.Of. nr. 98/02.02.2004) privind aprobarea Programului national de eliminare treptata a substantelor care epuizeaza stratul de ozon, actualizat
  • Legea nr. 281/05.10.2005 (M.Of. nr. 914/12.10.2005) pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3.12.1999

 

Conventii internationale

  • Conventia de la Viena din 22 martie 1985 privind protecţia stratului de ozon - M.Of. nr.292/15.12.1993
  • Protocolul de la Montreal din 16 septembrie 1987 privind substantele care epuizeaza stratul de ozon*) - M.Of. nr.292/15.12.1993

 

 

Pentru consultarea/descarcarea actelor normative sus-mentionate accesati link – urile:

http://www.anpm.ro/Mediu/substante_si_produse_chimice-8

http://www.mmediu.ro/legislatie/substante_periculoase.htm

In judetul Caras-Severin nu exista operatori economici care importa, exporta sau produc substante reglementate sau substante noi ODS, nici utilizatori de substante noi ODS.

La nivelul anului 2009 au fost identificati 17 operatori economici utilizatori de agenti frigorifici, in activitati de tipul: service - intretinere si reparatii instalatii frigorifice si de climatizare (aparate stationare si mobile), productie (sector preparate din carne, produse lactate) sau comert/alimentatie publica.

Dintre substantele reglementate ODS, in anul 2009 s-a utilizat un singur tip de agent frigorific – R 22. Acesta face parte din categoria hidroclorofluorocarburilor (HCFCs) - Anexa C, grupa I aProtocolului de la Montreal, respectiv Anexa I, Grupa VIII a Regulamentului(CE) nr.1005/2009. Pe scara larga s-au utilizat insa agentii frigorifici non-ODS, dintre care o parte însemnata sunt gaze cu efect de sera.

 

Substante care depreciaza stratul de ozon utilizate in anul 2009:

Judet

Tipuri de ODS

Cantitate utilizata

(kg)

Cantitati recuperate/reciclate

(kg)

Caraş -Severin

R 22

443,8

7

                  

 

 

 

 

Utilizatori ODS 2009, la nivel judetean: download (xls)