Operatori economici autorizati pentru colectarea-dezmembrarea VSU

Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz - valabilă de la 19.04.2024 Lista operatorilor economici autorizati...

Ghid Utilizare VSU Public V 1.1

Vehicule scoase din uz