Back

Zgomot ambiant

Zgomot ambiant

 

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin 

  • asigură, în funcție de competența la nivel local, gestionarea datelor obţinute în procesul de realizare a cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot și planurilor de acțiune;
  •  informează trimestrial Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire  la stadiul realizării cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot, precum şi a planurilor de acţiune

 

·         Legislație

·         Hărți de zgomot

·         Planuri de acțiune

·         Comisii de evaluare

 

Legislatie

1.        Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental;

2.        Hotărâre nr. 321 din 14 aprilie 2005, republicată privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant;

3.        Ordin nr. 678/1344/915/1397 din 2006, pentru aprobarea ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor –LABORATOR;

4.        Ordin nr. 152/558/1119/532 din 13 februarie 2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii L_zsn şi L_noapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 – AGLOMERĂRI: 250000 LOCUITORI;

5.         Ordin MMSC nr. 465/2013 pentru aprobarea structurii comisiilor care se înfiinţează în cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului în vederea analizării şi evaluării hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente acestora;

6.         Ordin M.M.S.C. nr. 673/2013 pentru aprobarea componenţei şi regulamentului de funcţionare a comisiilor înfiinţate în cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului în vederea analizării şi evaluării hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente acestora;

7.        Ordin nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot- CE CONTINE HARTILE

8.        Ordin nr. 1311/861 din 24 mai 2013 privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora  - COMISII PLAN DE ACTIUNE;

9.        Ordin nr. 720/2007 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competenţă ale acestora.