ANUNTURI PUBLICE - PROCEDURA DE EMITERE A AVIZELOR DE MEDIU PENTRU PLANURI SI PROGRAME

PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA- RAPORT DE MEDIU

PETRESCU NICULINA - PUZ - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL - anunt incadrare

SIMA IONUT CATALIN - PUZ - CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI LOCUINTA - anunt incadrare

OCOLUL SILVIC PUCIOASA -ANUNT DECIZIE EMITERE AVIZANUNT DEZBATERE PUBLICAANUNT INCADRARE, PROIECT DECIZIE INCADRARERAPORT DE MEDIUSTUDIU DE EVALUARE ADECVATA SEA 

AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC PUCIOASA- anunt studiu EA, studiu EA

completari, anunt complet

NICULESCU ROMULUS SORIN - PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTE P+2+M - ANUNT INCADRARE

FARMELLY GREEN SRL - anunnt incadrare, raport de mediu, decizie

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI SPORT - „Managementul Sitului Natura 2000: Pădurile din Sudul Piemontului Cândești” - amplasat din punct de vedere administrativ pe teritoriul județului Dâmbovița, pe raza comunelor Lucieni, Ludești, Gura Foii, Mănești, Crângurile, Cobia, Hulubești, Raciu, Tătărani  - PLANUL DE MANAGEMENT; ANUNT ETAPA DE INCADRARE; PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

 

AGENTIA ROMANA DE CONSULTANTA - “Planul de management al sitului NATURA 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului”amplasat din punct de vedere administrativ pe teritoriul  judetelor Giurgiu, localitatile Floresti-Stoenesti, Gaiseni, Vanatorii Mici si judetul Dambovita, localitatile Corbii Mari, Costestii din Vale, Gaesti, Mogosani, Odobesti, Petresti, Potlogi si Uliesti - ANUNT ETAPA DE INCADRARE; PLANUL DE MANAGEMENT; PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE; 

 

S.C. ELECTROUNIVERS S.R.L. - “PUZ – EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTA SI CONSTRUIRE ANEXE”, PROPUS A FI AMPLASAT ÎN ORAȘ GĂEȘTI, STR. 13 DECEMBRIE, NR. 11, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - ANUNT ETAPA DE INCADRARE

 

I.I. ARIFOVICI ELIAS DEMIREL - “PUZ – EXTINDERE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE EXISTENTA (C.T.) RESPECTÂND REGIMUL DE ÎNĂLȚIME ACTUAL”, PROPUS A FI AMPLASAT ÎN ORAȘ GĂEȘTI, STR. CUZA VODĂ, NR. 54, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - ANUNT ETAPA DE INCADRARE

 

ARIFOVICI ELIAS DEMIREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA - “ELABORARE PUZ –  CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE : 1. SPATIU COMERCIAL – ELECTRICE SI ELECTRONICE ;2. SPATIU COMERCIAL – PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE,”, PROPUS A FI AMPLASAT ÎN MUN. TARGOVISTE, B-DUL I.C.BRATIANU,  NR. 53, JUD. DAMBOVIȚA - ANUNT ETAPA DE INCADRARE

 

SC IGO SA:PUZ-STATIE DE TRANSFER CU PRESORTARE DESEURI SI PLATFORMA DE STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI, AMPLASATA IN, COMUNA PETRESTI, SAT IONESTI, JUDETUL DAMBOVITA, ANUNT ETAPA DE INCADRARE.

 

ANCUTA GHEORGHE si ANCUTA CRISTINA – planul: "PUD – CONSTRUIRE CONSTRUCTIE PROVIZORIE – CHIOSC LEMN ", amplasat in orasul Pucioasa, B-dul.Garii, nr.8, judetul Dambovita;  ANUNT ETAPA DE INCADRARE; 

PRIMARIA COMUNEI BREZOAELE – ACTUALIZARE PUG COMUNA BREZOAELE -  ANUNT DECIZIA DE INCADRARE;  PROIECT DECIZIE DE INCADRARE; RAPORTUL DE MEDIU; ANUNT DEZBATERE PUBLICA; ANUNT DECIZIE DE EMITERE AVIZ DE MEDIU, PROIECT DECIZIE DE EMITERE AVIZ.

POPESCU SEBASTIAN–FLORIN si POPESCU ANE–MARY: planul "PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILANUL COMUNEI TARTASESTI SAT GULIA si PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE A SUPRAFETEI DE TEREN DE 1994 mp "; ANUNT ETAPA DE INCADRARE.

MUCHECI ALEXANDRU ,Proiect–,,PARCELARE ȘI  INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 20,021mp, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE P+1E+M,, propus a fi ampla sat in comuna TărtășeȘTI,  judetul Dambovita - ANUNT depunere solicitare ; ANUNT etapa de incadrare; 

PRIMĂRIA COMUNEI DRAGOMIRESTI   -  PUG – Actualizare Plan Urbanistic General ", in comuna Dragomiresti, jud. Dambovita;  ANUNT etapa de incadrare; Decizie etapa de incadrare

PRIMARIA COMUNEI DRAGOMIRESTI – ACTUALIZARE PUG COM.DRAGOMIRESTI; Anunt etapa de incadrare; Decizia etapei de incadrare; Anunt dezbatere publica; Raportul de mediu; Anunt decizie de emitere aviz de mediu; Decizie de emitere aviz de mediu

S.C. DRAGART DECO-INVEST S.R.L. – " PUZ-SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE IN SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU FABRICAREA ARTICOLELOR CERAMICE PENTRU UZ GOSPODARESC SI ORNAMENTAL", amplasat in comuna Crevedia, satul Cocani; ANUNT ETAPA DE INCADRARE.

SC. MENTORA INVEST SRL – EXPLOATARE AGREGATE MINERALE CU REALIZARE DE BAZIN PISCICOL propus a fi amplasat in comuna Finta, sat Finta Mare, judetul Dambovita - ANUNT depunere solicitare ; ANUNT etapa de incadrare; 

S.C. MULTICONSTRUCT MORENI S.R.L. "PUZ –Construire statie PECO (benzina +GPL) si spatiu comercial (magazin)" in Municipiul Targoviste, bd.-ul Unirii, nr.6, judetul Dambovita ; ANUNT ETAPA DE INCADRARE

Proiect „PUZ – CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA 43,3 MW, COMPUSA DIN DISPECERAT ELECTRIC, BRANSAMENT ELECTRIC LA SEN, STRUCTURI SI PANOURI FOTOVOLTAICE + IMPREJMUIRE", comuna Cornatelu, satul Alunisu, judetul Dambovita, titular: S.C. FOTON ALFA S.R.L.Bucuresti - ANUNT DECIZIA DE INCADRARE;

Proiect „PUZ – PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC ",  amplasat in comuna Produlesti, judetul Dambovita, titular: S.C.  F.R.A.N. ENERGY GREEN S.R.L. Bucuresti - ANUNT DECIZIA DE INCADRARE

Proiect „PUZ RECTIFICATOR – INTRODUCERE IN INTRAVILANUL LOCALITATII A SUPRAFETEI DE 31869 mp, PENTRU CONSTRUIREA HALA PRODUCTIE PREFABRICATE, HALE DEPOZITARE, HALA PRODUCTIE MIXTURA ASFALTICA USOARA, CLADIRE BIROURI"in comuna Ulmi, satul Dumbrava, str.Principala, nr.220 A, judetul Dambovita, beneficiar S.C. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA S.R.L. si S.C. ANDREA CHIRULI S.R.L.Ulmi-  ANUNT DECIZIA DE INCADRARE;

Proiect "PUZ– Parc  fotovoltaic", propus a fi amplasat in oras Titu, sat Salcuta, T65/4, P 477/1/4, jud. Dambovita, beneficiar S.C. PHOTOVOLTAIC  GREEN PROJECTS  S.R.L.- ANUNT DECIZIA DE INCADRARE

Proiect "PUZ– INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SEDIU ADMINSTRATIV", T23, P396/1/1/1, comuna Visina, satul Izvoru, judetul  Dambovita, beneficiar  S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L - ANUNT DECIZIA DE INCADRARE

Proiect - "PUZ - Introducere in intravilan in vederea extinderii unei centrale fotovoltaice", propus a fi amplasat în com. Contesti, sat Balteni, T24, P135/3/2 si P135/3/3, sat Dumbrava,  jud. Dambovita, beneficiar S.C. BORRA ENERGY DANUBE  S.R.L.  - ANUNT DECIZIA DE INCADRARE; 

ANUNT PUZ - "PUZ – Centrală fotovoltaică, propus a fi amplasat în com. Ulmi, sat Dumbrava, T23/1, P269/28/2, jud. Dâmbovila, beneficiar S.C. SUN ENERGY EXPERT  S.R.L.

ANUNT PUZ - "PUZ – Centrală fotovoltaică, propus a fi amplasat în com. Ulmi, sat Dumbrava, T23/1, P269/28/1, jud. Dâmbovi?a, beneficiar S.C. SUN ENERGY SOLUTIONS  S.R.L.

ANUNT PUZ - "PUZ – Parc fotovoltaic, propus a fi amplasat în com. Ciocăne?ti, sat Dumbrava, T27/3, P376/1, jud. Dâmbovi?a, beneficiar S.C. MAYA GIA PROD  S.R.L.

Proiect - "PUZ–DEZMEMBRARE IMOBIL IN DOUA LOTURI - INTRODUCERE IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 10000 mp", comuna Branesti, satul Priboiu, punctul « Saramura » T125, P5070/6, judetul  Dambovita, titular: S.C. INTERSOFT CENTER S.R.L. S.R.L. -  ANUNT DECIZIA DE INCADRARE

ANUNT PUZ - "PUZ – Construire centrală electrică fotovoltaică propus a fi amplasat în com. Tărtăsesti, sat Tărtăsesti, T 22, P219/4 beneficiar S.C. SUN ENGINEERING S.R.L.

ANUNT PUZ - "PUZ – Modificare indicatori urbanistici si detaliere în vederea construirii unei extinderi de locuintă si mansardare la Pucioasa propus a fi amplasat în loc. Pucioasa, str. Crinului, nr.11, jud. Dâmbovita, beneficiari VOICA ADRIAN SI VOICA ECATERINA

ANUNT PUZ - "PUZ – Ridicare interductie de construire  în vederea construirii statie GPL si vulcanizare propus a fi amplasat în Târgoviste, Calea Bucuresti, nr.92-94, beneficiar CRISTACHE FLORENTIN

ANUNT PUZ - "PUZ – Introducere ]n intravilan pentru realizarea unui parc fotvoltaic, in mun. Moreni, Tarla 88, P3859/4, jud. Dâmbovita, beneficiar S.C. CENTRALA FOTOVOLTAICĂ MORENI S.R.L.

ANUNT PUZ - "PUZ – Construire 4 locuinte duplex cuplate câte doua propus a fi amplasat în Târgoviste, str. Aleea Sinaia, T49, P 674, jud. Dâmbovita, beneficiar HRISTEA SIMONA ANDREEA

ANUNT PUZ - SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL SI CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE PELETI", comuna Slobozia Moara,  judetul Dambovita, titular: Tirifon Cristina Iulia

Proiectul  „PUZ  - Construire pensiune turistică D + P + 1E, în comuna Moroeni, punct Laptici, judetul Dambovita, titular S.C. MCV DRG COMTURINVEST S.R.L" -  ANUNT DECIZIA DE INCADRARE; DECIZIA DE INCADRARE; ANUNT DEZBATERE PUBLICARAPORT DE MEDIUSTUDIU DE EVALUARE ADECVATAANUNT DECIZIE AVIZ DE MEDIUDECIZIE AVIZ DE MEDIU;   

Proiectul  „PUZ  - Construire pensiune turistică D + P + 1E, în comuna Moroeni, punct Laptici, judetul Dambovita, titular S.C. ALPIN MOLAIG SERV S.R.L" -  ANUNT DECIZIA DE INCADRARE; DECIZIA DE INCADRARE; ANUNT DEZBATERE PUBLICARAPORT DE MEDIUSTUDIU DE EVALUARE ADECVATA; ANUNT DECIZIE AVIZ DE MEDIUDECIZIE AVIZ DE MEDIU;   

ANUNT PUZ - «INTRODUCERE IN INTRAVILAN/PARC FOTOVOLTAIC », in comuna Contesti, satul Gamanesti, judetul Dambovita, titular S.C. GREEN GRID 2011

 Proiectul ,,Puz - Introducere in Intravilan/Depozit Conform pentru Deseuri Nepericuloase, Statie de Bioremediere si Statie de Compostare, Sat Puntea de Greci, Comuna Petresti, Judetul Dambovita" - titular S.C. IGO Gaesti S.A:   ANUNT DECIZIA DE INCADRARE; DECIZIA DE INCADRARE; ANUNT DEZBATERE PUBLICARAPORT DE MEDIUANUNT DECIZIE AVIZ DE MEDIUDECIZIE AVIZ DE MEDIU  

ANUNT PUZ - "PUZ – STA?IE DISTRIBU?IE CARBURANTI, GPL, MAGAZIN MIXT, SPĂLĂTORIE AUTO" - propus a fi amplasat în com. Buc?ani, sat Racovi?ă, jud. Dâmbovi?a, beneficiar  S.C. CADES  S.R.L.

ANUNT PUZ - Introducere în intravilan în vederea construirii unei pensiuni turistice si zonă de agrement"  propusa a fi amplasat în com. Aninoasa, sat Viforâta, jud. Dâmbovita, beneficiar ANA BOGDAN SI ASOCIATII

ANUNT PUZ - « PUZ PENTRU TRECEREA DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII SEDIU FIRMĂ SI A UNUI COMPLEX COMERCIAL» amplasat în comuna Ulmi, satul Ulmi, jud. Dâmbovita, titular SC SOLUTIONS FOR YOU CONSULTING SRL cu sediul în Răzvad, Aleea Mânăstirea Dealu, nr.131, sat Valea Voivozilor si VĂRZARU NICOLAE sat Matraca, judet Dâmbovita

ANUNT PUZ - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA "  propusa a fi amplasat in  loc. Targoviste, str. Calea Domneasca, nr.155, jud. Dambovita, beneficiar S.C. EUROGUARD S.RL.

ANUNT PUZ - "Introducere in intravilan in vederea amplasarii unei centrale de panouri fotovoltaice de 14,5+10,0 Mw, construire statie electrica de transformare noua 20/110 Kv, racord dublu circuit 110 Kv si imprejmuire"  propusa a fi amplasat in com. Gura Ocnitei, sat Adanca, punct Islaz Valea Costii, jud. Dambovita, beneficiar BEST ENERGY SOLUTIONS GERMANIA

ANUNT PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN /UNITĂTI AGRICOLE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE "  PROPUSA A FI AMPLASAT ÎN COM. CIOCĂNESTI, SAT CIOCĂNESTI, JUD. DÂMBOVITA

ANUNT PUZ - CONSTRUIRE CLĂDIRE SPATIU COMERCIAL – ALIMENTATIE PUBLICĂ SI BLOCURI DE LOCUINTE P+3+M» AMPLASAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, CALEA IALOMITEI, T7, P7/151, 152,153,154,155,156, JUD. DÂMBOVITA, TITULAR FINTEANU GHEORGHE

ANUNT PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILANUL LOCALITĂTII TĂRTĂSESTI, SATUL BÂLDANA A SUPRAFETEI DE 40066 MP TEREN EXTRAVILAN - AMPLASAT IN COMUNA TĂRTĂSESTI, SAT BÂLDANA,  JUDETUL DAMBOVITA, TITULAR CORNETEANU RĂZVAN CĂTĂLIN

ANUNT PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILAN/PARCELARE PENTRU LOCUINTE »  AMPLASAT IN COMUNA TĂRTĂSESTI, SAT TĂRTĂSESTI,  JUDETUL DAMBOVITA, TITULAR BRĂNISTEANU CIPRIAN COSMIN

ANUNT PUD - PUD-CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P - AMPLASAT IN ORASUL PUCIOASA, STR.FANTANELELOR, NR.10, JUDETUL DAMBOVITA

ANUNT PUD - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P -  AMPLASAT IN ORASUL PUCIOASA, STRADA GĂRII, NR. 5,  JUDETUL DAMBOVITA, TITULAR S.C. DONATO COM S.R.L. PUCIOASA

ANUNT PUZ - AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC RACARI, CARE CUPRINDE – UP I ZAVOAIELE IALOMITEI, UP II CIOCANESTI, UP III BOLOVANI, UP IV RACARI, UP V ZAVOAIELE DAMBOVITEI si UP VI ZAVOAIELE ARGESULUI

ANUNT PUZ - AMENAJAMENTUL SILVIC AL OCOLULUI SILVIC TÂRGOVIŞTE-  UP I ŞUŢA, UP II LUCIENI, UP III ZĂVOAIELE DÂMBOVIŢEI, UP IV TEIS, UP V ZĂVOAIELE IALOMIŢEI, UP VI VALEA BRATULUI, UP VII GURA OCNIŢEI Şi UP VIII NUCET

ANUNT PUZ - « PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILANUL LOCALITATII A SUPRAFETEI DE 32103 mp, PENTRU INFIINTARE FERMA CU SECTIE DE PROCESARE BRANZETURI SI UNITATE DE PRODUCERE ENERGIE DIN SURSE RENERABILE », amplasat in comuna Dobra, satul Dobra, judetul Dambovita, titular S.C. MIOARELE EUROLACT S.R.L., din comuna Tiganesti, judetul Giurgiu

ANUNT PUZ - « PUZ – CONSTRUIRE FABRICA DE PELETI SI BRICHETE», amplasat in comuna Odobesti, judetul Dambovita, titular S.C. COMBECO SALCIOARA S.R.L.  comuna Vulcana Pandele, sat Gura Vulcanei

ANUNT PUZ - SCHIMBARE DE FUNCTIUNI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI SPATIU DE DEPOZITARE SI PARCARE ACOPERITA

ANUNT PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN SI DUPA APROBARE IN CONSILIUL LOCAL – DOCUMENTATIE TEHNICA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE HALA

ANUNT PUZ - RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL, PRECUM SI CREAREA/MODERNIZAREA INFRASTRUCTURI- LOR CONEXE DIN ZONA ANSAMBLULUI BRANCOVENESC POTLOGI

ANUNT PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILANUL LOCALITATII A SUPRAFETEI DE TEREN DE 20000mp, PENTRU INFIINTARE FABRICA DE PROCESARE LAPTE 15000 l/zi

ANUNT PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTE DE VACANTA SI PENSIUNE TURISTICA

ANUNT PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE in comuna Aninoasa,sat Viforata,strada Via Solarino,numar cadastral 262-1,tarla 23,parcela 29/2,UTR 4

ANUNT PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI LOTIZARE PENTRU LOCUINTE in comuna Ulmi, sat Dumbrava, punct Magaru,tarla T37,parcela P220/1/20

ANUNT PUZ - Ridicarea interdictiei de construire (S=664mp) si introducere in intravilan (S=1336mp) amplasat in comuna Aninoasa, DE 610, judetul Dambovita

ANUNT PUZ - SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINTA DIN INTRAVILAN FANEATA IN INTRAVILAN CURTI CONSTRUCTII PENTRU CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE TIPOGRAFIE

ANUNT PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI RIDICAREA INTERDICTIEI DE CONSTRUIRE

ANUNT PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN - LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE

ANUNT PUD - MANSARDARE CONSTRUCTIE EXISTENTA PENTRU CONSTRUIRE CAMERE MINIHOTEL,  IN PUCIOASA ,JUDETUL DAMBOVITA