Prezentare Laborator APM Dambovita

Laboratorul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita asigura activitatea de monitorizare a factorilor de mediu din judet, din  punct  de  vedere  al  calitatii  aerului,  nivelului  de  zgomot,  calitatii apelor uzate si solurilor contaminate, în limita dotarilor tehnice existente.

Principalele atributii ale laboratorului APM Dambovita:

 1. efectueaza  prelevari  si  încercari  în  domeniile:  calitatea  aerului  (inclusiv  a precipitatiilor atmosferice),  calitatea factorilor de mediu (apa, aer, sol, vegetatie),  nivel  de  zgomot  ambiant,  poluare  rezultata  din  gestionarea deseurilor  si  aplica  masurile  prevederilor  din  legislatia  specifica  în  cazul producerii unor evenimente deosebite
 2. efectueaza  monitorizarea  continua si periodica a  calitatii  aerului  si  a  nivelului  de  zgomot  ambiant,  sub  coordonarea Laboratoarelor Nationale de Referinta de specialitate din cadul ANPM;
 3. opereaza  si  administreaza  statiile  automate  din  reteaua  de  monitorizare  a calitatii aerului la nivel judetean, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu procedurile de operare standard la nivel national;
 4. asigura colectarea si validarea datelor primare necesare evaluarii calitatii aerului si transmiterea acestora in Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului;
 5. asigura  calitatea  si  controlul  calitatii  datelor  obtinute  în  procesul  de monitorizare;
 6. asigura  prestarea  unor  servicii  de  laborator  pentru  persoane  fizice  sau juridice  (clienti  externi)  în  domeniile  sale  de  competenta
 7. disponibilizeaza datele de calitate a mediului obtinute in scopul actualizarii bazelor  de  date  gestionate de APM Dambovita sau la nivel national;
 8. asigura  calitatea  analizelor  efectuate  prin  implementarea,  acreditarea  si mentinerea unui sistem de management, în conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 17025 -  Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercari si etalonare;

Amplasare / pozitionare:

Ø  Sediul permanent: sediul APM Dambovita, in Targoviste, Calea Ialomitei nr. 1

Ø  Locatii în afara sediului permanent al Laboratorului APM Dambovita :

1.       Statia automata DB-1 de monitorizare a calitatii aerului amplasata in  municipiul Targoviste, strada General Ion Emanoil Florescu FN (în incinta fostei Scoli generale nr. 12, langa Politia mun. Targoviste). Coordonatele geografice: E: 25,466485° ;      N: 44,915144 °

2.       Statia automata DB-2 de monitorizare a calitatii aerului amplasata în Fieni,în parcul central al orasului – Str. Teilor nr. 20. Coordonatele geografice:  E : 25,42175; N: 45,131383

Tipuri de activitati derulate:

Prelevari  si  încercari  în  domeniile:

 • calitatea  aerului  (inclusiv  a precipitatiilor atmosferice) : prin metode manuale de încercare în puncte fixe si mobile si prin metode automate, prin intermediul statiilor automate, componente ale Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului
 •  încercari de calitate a mediului urmare activitatilor de management al deseurilor:  calitatea apelor uzate, calitatea solurilor afectate de poluare industriala
 •  nivel  de  zgomot  ambiant
 • emisii de poluanti în atmosfera de la surse industriale

Laboratorul APM Dambovita asigura  prestarea  unor  servicii  de  laborator  pentru  persoane  fizice  sau juridice  (clienti  externi)  în  domeniile  sale  de  competenta, la solicitarea acestora.

 Sunt disponibile, pentru consultare,  lista încercarilor analitice si tarifele practicate, formular tipizat pentru comanda de servicii analitice;

Calitatea  încercarilor analitice se asigura prin  implementarea unui sistem de management al calitatii, în conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO/ CEI 17025 -  Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercari si etalonare;

Contact: telefon 0245 213959 / interior 20; e-mail: laborator@apmdb.anpm.ro

Documente atasate

Reteaua de monitorizare calitate aer Db actualizat 2014

tarife APM Db OM 890-2009 - revizuit 2016

formular comanda APM Db laborator