Back

ACŢIUNI DE EVALUARE A EFECTIVELOR SPECIILOR DE ANIMALE STRICT PROTEJATE (URS BRUN, LUP, RÂS ŞI PISICĂ SĂLBATICĂ) ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, PENTRU ANUL 2015

În baza atribuţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului realizează studiile de evaluare a stării resurselor biologice pentru stabilirea cotelor de recoltă pentru speciile de animale strict protejate, respectiv urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică.

Potrivit prevederilor metodologiei de evaluare a efectivelor pe anul 2015 pentru speciile de animale strict protejate, respectiv urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, gestionarii fondurilor cinegetice, împreună cu reprezentanţii nominalizaţi ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov, Fundaţiei Carpaţi, Comisariatelor de Regim Silvic şi Cinegetic, Agenţiilor pentru Protecţia Mediului şi Comisariatele Teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu, vor participa la acţiunea de evaluare în teren şi vor verifica corectitudinea datelor înregistrate. La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi şi ONG-uri.

 

Ø  în perioada 03 – 04 aprilie 2015, pe fondul cinegetic gestionat de A.V.P. Dunărea 2007 se vor face observaţii în teren şi se vor completa fişele centralizatoare ale evaluării efectivelor speciilor urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică;

Ø  în perioada 04 - 05 aprilie 2015, pe fondurile cinegetice gestionate de A.V.P.S. Acvila Bucureşti se vor face observaţii în teren şi se vor completa fişele centralizatoare ale evaluării efectivelor speciei pisică sălbatică;

Ø  în perioada 16 – 17 aprilie 2015, pe fondul cinegetic gestionat de A.V. A.V.P.S. Hubertus Feleacu se vor face observaţii în teren şi se vor completa fişele centralizatoare ale evaluării efectivelor speciilor urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică;

Ø  în perioada 01 – 30 aprilie 2015, pe fondurile cinegetice gestionate de A.J.V.P.S. Dâmboviţa se vor face observaţii în teren şi se vor completa fişele centralizatoare ale evaluării efectivelor speciilor urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică;

Ø  în data de 28 aprilie 2015 se vor analiza datele rezultate din fişele de observaţii şi se vor centraliza la nivel de fond cinegetic, cu toţi gestionarii, la nivel de judeţ;

Ø  odată cu centralizarea datelor pe judeţ se vor face propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică pe fonduri cinegetice şi gestionari;

Ø  propunerile de plafon maxim de intervenţie vor avea la bază, nivelul pagubelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

 

Situaţiile centralizate la nivel de judeţ, analizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa se vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului până la data de 07 mai 2015.