Transport deşeuri

Operatori economici autorizaţi pentru transportul deşeurilor periculoase Prin transportul deşeurilor se înţelege totalitatea proceselor care încep după colectarea deşeurilor şi se...