Registru acorduri de mediu

Model cerere acord de mediu

Tarife acord


Memoriu tehnic

Informatii generale

Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului - EIM

Lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului - EIM