Anunt public privind decizia de revizuire a A.I.M nr. 1 din 28.03.2019 - titular: SC COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE SA

luarea deciziei de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr.1 din 28.03.2019, pentru categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: 6.1.a)...

Anunt public privind depunerea solicitarii de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu - titular S.C. STEGRAL S.R.L.

nr.65/03.02.2102, în scopul modificării valabilităţii, pentru categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: ”creşterea intensivă a păsărilor de curte...

Anunt public pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu - titular: SC BGV FARM DARVARI SRL

pentru desfăşurarea activităţii: „Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: 2 000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) şi 750 de locuri pentru...

Anunț privind emiterea autorizației integrate de mediu - titular Combinatul de Celuloză şi Hârtie S.A.

pentru desfăşurarea activităţilor de  “ Producerea în instalaţii industriale de celuloză din lemn şi alte materiale fibroase” şi „Producerea în instalaţii industriale de hârtie sau carton,...

Anunt public privind luarea deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu - titular S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

vederea desfăşurarii activităţilor prevăzute în Anexa nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale,  la punctul 5.3. b)  „Valorificarea sau o combinatie de valorificare si...

Anunt dezbatere publica din 27.11.2018 - S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

priviind organizarea unei Dezbateri publice pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu in scopul desfasurari activitatii incadrate in clasa CAEN : -3821 Tratarea si eliminarea deseurilor...

Anunț privind solicitarea autorizației integrate de mediu - titular S.C.FERMA ROM-AU S.R.L.

pentru desfăşurarea activităţii: „Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: 2 000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) şi 750 de locuri pentru...

Anunt public de solicitare autorizatie integrata de mediu pentru TMB Malovat - titular: SC Brantner Servicii Ecologice SRL

pentru desfăşurarea activităţilor de „Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand, cu exceptia...

Anunt pubilc privind organizarea dezbaterii publice a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu - titular Combinatul de Celuloză şi Hârtie S.A.

pentru desfăşurarea activităţilor de „fabricare a semicelulozei din lemn de foioase” şi „fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat din semiceluloză şi maculatură”, prevăzute în Anexa nr.1 la...

Anunt public privind solicitarea de emiterea a autorizaţiei integrate de mediu - titular Combinatul de Celuloză şi Hârtie S.A.

pentru desfăşurarea activităţilor de „fabricare a semicelulozei din lemn de foioase” şi „fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat din semiceluloză şi maculatură”, prevăzute în Anexa nr.1 la...

Anunt public privind revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 62 / 20.06.2011 - titular S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

pentru desfasurarea activitatilor cu cod Codul CAEN: 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase; Codul CAEN : 3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; Codul CAEN : 3832 –...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu - titular SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

pentru categoria de activitate – ”1.Industrii energetice: 1.1.Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW” - instalaţia IMA4, ...

Anunt public privind dezbaterea publica - S.C. Ferma Ghidel S.R.L.

pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu, activitatea din  Anexa 1 a Legii 278 privind emisiile industriale , la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor...