Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu - titular SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

pentru categoria de activitate – ”1.Industrii energetice: 1.1.Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW” - instalaţia IMA4, ...

Anunt public privind dezbaterea publica - S.C. Ferma Ghidel S.R.L.

pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu, activitatea din  Anexa 1 a Legii 278 privind emisiile industriale , la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor...