Transparenţă venituri salariale

Transparenta veniturilor salariale - 30.09.2017 Transparenta veniturilor salariale - 31.03.2018 Transparenta veniturilor salariale - 31.03.2020 Transparenta veniturilor salariale -...

Drepturi salariale

Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit functiilor prevazute in organigrama ianuarie 2016 ;  ianuarie 2017 februarie 2016 ;  februarie 2017 martie 2016 ; ...

Bugete anuale

Buget 2015 Buget 2016 Buget Venituri si Cheltuieli la 31.03.2016 Buget Venituri si Cheltuieli la 15.07.2016 Buget Venituri si Cheltuieli la 27.12.2016 Buget Venituri si...

Achizitii

Programul anual al achizitiilot publice pe anul 2015 Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2016 Program anual al achizitiilor publice pe anul 2017 Contract achizitie...

Bilanţ şi Anexe Bilanţ

Bilanţ la 31.12.2015 ;   Anexa 2 la Bilanţ 31.12.2015  ; Raport privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV anul 2015