Back

Zgomot ambiant

          Zgomotul ambiental este o problema internationala serioasa si mereu crescanda, care afecteaza in special populatia urbana. Zgomotul este luat in considerare din ce in ce mai mult in evaluarea calitatii vietii intr-un oras, sau vecinatatea sa. Zgomotul ce provine de la traficul auto sau feroviar, aeroportuar, zonele industriale sau de la vecini duce la cresterea continua a numarului de reclamatii si dispute legale. In afara de crearea de disconfort,  zgomotul poate sa influenteze somnul, sanatatea, bunastarea si valoarea proprietatilor si poate produce stres,  oboseala, pierderea irecuperabila a auzului si s-a demonstrat ca afecteaza negativ procesul de invatare in scoli.

Puncte masurare nivel zgomot pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin

         Autoritatile publice suporta o presiune crescanda de la legislatia, in special comunitara, de exemplu Directiva europeana de zgomot  49/2002/EC  transpusa in legislatia romaneasca prin HG 321/2005, si de la populatie, pentru a localiza zonele sensibile, pentru a gasi solutii pe termen lung si pentru a intocmi planuri de actiune.

          Conform Hotărârii nr. 321 din 14 aprilie 2005 republicată* se abordează unitar, la nivel naţional, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de zgomotul ambiental, inclusiv a disconfortului, prin implementarea următoarelor măsuri:

  • determinarea expunerii la zgomotul ambiental, prin întocmirea hărţilor de zgomot;
  • punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor privind zgomotul ambiental şi efectele sale;
  • adoptarea, pe baza datelor din hărţile de zgomot, a planurilor de acţiune, având ca scop prevenirea şi reducerea zgomotului ambiental, acolo unde este cazul, în special a nivelurilor de expunere, care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane.

Planurile de acţiune se elaborează pentru prevenirea creşterii sau reducerea nivelurilor zgomotului ambiental, acolo unde acesta depăşeşte limitele maxime admise, şi pentru a menţine calitatea mediului din punct de vedere al zgomotului ambiental, acolo unde acesta are niveluri acceptabile.

Valori adimisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcţionale din mediul urban conform STAS 10009-88:

             La nivelulAgenţiilor Regionale pentru Protecţia Mediului se înfiinţează câte o comisie condusă de directorul executiv al acesteia şi formată din reprezentaţi ai agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului.

            Autorităţile administraţiei publice locale realizează cartarea zgomotului şi elaborarează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru aglomerările aflate în administrarea lor.

             Hărţile stategice de zgomot, care arată situaţia anului calendaristic precedent, se pun la dispoziţia agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, astfel:

  • Până la data de 30 iunie 2007, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari;
  • Până la data de 30 iunie 2012, pentru toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale şi aeroporturile mari.

Planurile de acţiune pentru aglomerări respectă termenele:

  • Până la data de 18 iulie 2008, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari;
  • Până la data de 18 iulie 2013, pentru toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale şi aeroporturile mari.

Autorităţile administraţiei publice locale transmit Agenţiilor Regionale pentru Protecţia Mediului hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune o dată la 5 ani, începând cu termenele prevăzute mai sus.

Documente atasate

standarde zgomot