Decizia etapei de incadrare nr. 15 din 25.09.2017 - titular S.C. FLORIDIA PROD S.R.L.

titular al Planului  ,,  Amenajament silvic al fondului  forestier  proprietate  privata  UPI  Gogosu - Jiana" amplasat  in comunele  Gogosu  si...

Decizie emitere aviz de mediu nr. 6 din 11.11.2021 - titular DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI - OCOLUL SILVIC SIMIAN

pentru planul „Amenajamentul silvic al O.S.SIMIAN – UP I Ostrovul Corbului, UP II Balota, UP III Prunisor, UP IV Starmina si UP V Crivina”,  propus a se implementa in jud.Mehedinti ...

Decizia etapei de incadrare nr.8 din 09.08.2019 - titular DIRECŢIA SILVICĂ MEHEDINȚI OCOLUL SILVIC STREHAIA

planul „ Amenajament silvic al Ocolului Silvic Strehaia – UP I Razboinicu, UP II Baltanele, UP III Ceranganu, UP IVSusita ”  nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz...

Decizie emitere Aviz de Mediu nr.1 / 2016 - titular Primaria comunei Livezile

pentru planul „ Actualizare P.U.G. comuna Livezile” , propus a se implementa in com. Livezile, judetul Mehedinti Descarca