Decizia etapei de incadrare nr.8 din 09.08.2019 - titular DIRECŢIA SILVICĂ MEHEDINȚI OCOLUL SILVIC STREHAIA

planul „ Amenajament silvic al Ocolului Silvic Strehaia – UP I Razboinicu, UP II Baltanele, UP III Ceranganu, UP IVSusita ”  nu necesită evaluare de mediu şi se va supune adoptării fără aviz...

Decizie emitere Aviz de Mediu nr.1 / 2016 - titular Primaria comunei Livezile

pentru planul „ Actualizare P.U.G. comuna Livezile” , propus a se implementa in com. Livezile, judetul Mehedinti Descarca