Raport de Mediu pentru amenajamentul Fondului Forestier al O.S Baia de Arama - titular: DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI - O.S BAIA DE ARAMA

Planul si Raportul de Mediu privind amenajementul fondului forestier al O.S Baia de Arama - U.P VII Baia de Arama, U.P VIII Olanu, U.P IX Balmesu, U.P X Ivanu, U.P XI Cernisoara, amplasate pe raza...

Memoriu de prezentare pentru elaborare PUZ - titular: MINCIUNA NELU-DRAGOS

P.U.Z. parcelare locuire individuala si functiuni complementare in Judetul. Mehedinti, comuna Hinova, sat Hinova, N.C. 52811. Descarca

Memoriu General PUZ - titular: GIRBOVAN OVIDIU

P.U.Z. ,,atelier  de  prelucrare  piatra, anexa  si imprejmuire’’  in sat  Halanga,  com. Izvoru  Barzii,  jud. Mehedinti. Descarca

COMPLETARI la ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI EȘELNIȚA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

Memoriu PUG Eselnita ;  Memoriu Anexa 5 ; Plan de masuri ;  PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI ;  POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII PUBLICE ;     ...

Memoriu de prezentare pentru obtinerea avizului de mediu - titular S.C. WIN INVEST S.R.L.

P.U.Z.CONSTRUIRE HOTEL CU PISCINA INTERIOARA SI SPA, STATIE DE EPURARE SUBSOL, TERASA PARTER + SUPANTA CU PISCINA, RESTAURANT, REALIZARE ACCES AUTO, CONSOLIDARE MAL SI REALIZARE ZID APARARE...

Memoriu General pentru elaborare PUZ - titular: MANASTIREA GODEANU

pentru proiectul " PUZ – ZONA CONSTRUCTII CULTE, ZONA SERVICII SI INTRODUCEREA IN INTRAVILAN ". Descarca

Memoriu de prezentare pentru depunere PUZ - titular: HIRCA GABRIELA ELENITA

Plan Urbanistic Zonal-spatii alimentatie publica si cazare(pensiune turistica) cu regim de inaltime P+M, max P+1+M precum si realizare parcare, acces din DN56A si imprejmuire...

Memoriu de prezentare pentru PUZ - titulari: HAMDI MIRELA DENISA si JDERU C-TIN FLORIN

« modificare documentatie puz prin refacere trama stradala propusa initial in tarla 49/3  » Descarca

Memoriu general - PLAN URBANISTIC ZONAL - titular BORNEA IOAN

PLAN  URBANISTIC  ZONAL  ZONA DE LOCUINTE,  ANEXE SI INTRODUCERE  IN  INTRAVILAN,  COM.  SIMIAN,  JUDETUL MEHEDINTI Descarca

Documentatie actualizare P.U.G. - titular Comuna Eselnita

Memoriu general actualizare Plan Urbanistic General si Regulament General de Urbanism ; Regulament Local de Urbanism - actualizare Plan Urbanistic General Si Regulament Local...

Documentatie Plan Urbanistic General al comunei GIRLA MARE

Memoriu general Actualizare P.U.G. si R.L.U. comuna Girla Mare  ; Memoriu conform ordinului 262/2020 ; Regulament local aferent planului urbanistic general comuna  Girla ...

Memoriu General PUZ zona de locuinte, anexe si introducere in intravilan comuna Simian - titular: BORNEA IOAN

"PLAN  URBANISTIC  ZONAL  ZONA DE LOCUINTE,  ANEXE SI INTRODUCERE  IN  INTRAVILAN,  COM.  SIMIAN,  JUDETUL MEHEDINTI" Descarca

Memoriu general PUZ construire crama Vanju Mare- titular: SC CRAMA TRACICA SRL

" CONSTRUIRE CRAMA SI   ELABORARE P.U.Z. ", loc. Vanju Mare, nr. cadastral 54385, jud Mehedinti. Descarca

Memoriu general PUZ construire agropensiune, atelier mecanic auto si acces drum - titular: Ceruta Bogdan Lucian

Plan Urbanistic Zonal construire agropensiune, atelier mecanic auto si acces la DN56A, comuna Salcia, judetul Mehedinti. Descarca

Memoriu de prezentare pentru obtinerea avizului de mediu - titular S.C. JAC & RAC TRANS S.R.L.

ELABORARE PUZ –AMPLASARE STATIE BETOANE, CONSTRUIRE  GARAJE SI  INTRODUCERE IN INTRAVILAN Descarca

Memoriu general PUZ amenajare spatiu recreativ si de campare in comuna Ciresu - titular: SC LA PRAISU SRL

“amenajare spatiu recreativ si de campare in comuna ciresu si introducere in intravilan parcela 1l – livada nc – 50342”. Descarca

Memoriu general P.U.Z. pentru zona de agrement- titular SC XY CONS SRL

“P.U.Z. zona de agrement (restaurant ,piscina, casute camping,locuri joaca copii) si introducere in intravilan ” Descarca

Memoriu general P.U.Z. pentru construire spatii productie, administratie, servicii si cultura viticola- titular SC DHC CO SRL

“ Plan Urbanistic Zonal – Construire spaţii producţie, administraţie, servicii – cultură viticolă, în comuna Rogova, judeţul Mehedinţi ”. Descarca