Memoriu general P.U.Z. pentru zona de agrement- titular SC XY CONS SRL

“P.U.Z. zona de agrement (restaurant ,piscina, casute camping,locuri joaca copii) si introducere in intravilan ” Descarca

Memoriu general P.U.Z. pentru construire spatii productie, administratie, servicii si cultura viticola- titular SC DHC CO SRL

“ Plan Urbanistic Zonal – Construire spaţii producţie, administraţie, servicii – cultură viticolă, în comuna Rogova, judeţul Mehedinţi ”. Descarca  

Memoriu general - Plan Urbanistic Zonal - comuna ŞIMIAN

Descarca ;  PUZ Zona agrement-Incadrare ;  PUZ Zona agrement-Instalatii ;  PUZ Zona agrement-Situatie existenta ;  PUZ Zona agrement-Situatie Propusa

Memoriu general - beneficiar BORUGA ANDREI

Plan urbanistic zonal  de lotizare,  Walter  Maracineanu Descarca

PRIMA VARIANTA A PLANULUI - titularul investitiei S.C. ANCAFINA S.R.L.

P.U.Z. Infiintare plantatie de afin Jiana 2 , sistem de irigatii , bazin de acumulare , puturi forate, imprejmuire “UNITATE DE PROCESARE SI  COMERCIALIZARE AFINE com.JIANA”,...

Memoriu general - ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARII SI CONSTRUIRII - beneficiar BOBAICEANU ION

„ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARII  SI  CONSTRUIRII  mun. DROBETA  TURNU SEVERIN -T.102/14,P5, N.C.62906,” Descarca

Memoriu de prezentare Plan Urbanistic Zonal - STOICHECI ION CATALIN

in vederea construirii   imobil P+1 , cu destinatia de spatiu comercial  Descarca

Memoriu PUZ Componenta Evaluarea Adecvata - titular Vijaica P. Aurel PFA

Construire agropensiune turistica in comuna Balta, judetul Mehedinti Descarca

Indrumar etapa de definire - S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.A.

pentru proiectul “ Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul Bremana, situat in extravilanul comunei Malovat, judetul Mehedinti” Descarca

Studiu de evaluare adecvata - S.C. Agro-Country Crivina S.R.L.

Infiintare ferma zootehnica – construire hale zootehnice – cresterea puilor de carne Descarca

Actualizare PLAN URBANISTIC GENERAL - COMUNA VLADAIA

Memoriu general - comuna Vladaia ; Notificare - comuna Vladaia ; schita Almajel propus final ; schita Scorila propus final ; schita Stircovita propus final ; schita Vladaia incadrare in...

Documentatie avize PUZ Extindere intravilan Dudasul Schelei

memoriu si regulament puz dudasul schelei Memoriu incadrare dudasul schelei ;  incadrare in loc. notificare ;  NOTIIFCARE Propunere

Reactualizare P.U.G. - Branistea

Memoriu general - Actualizare Plan urbanistic general Comuna Branistea      Braniste existent final 1-A1 ;  Braniste incadrare in teritoriu final 1-A1 ;  Braniste...

Raport de mediu "PLAN DE ACȚIUNE PENTRU STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ" -

„PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN” Descarca

Actualizare PLAN URBANISTIC GENERAL - COMUNA BILVANESTI

Studiu Evaluare Adecvata Raport de mediu - Evaluarea strategica de Mediu a P.U.G. - comuna Bilvanesti

Planul Urbanistic General al comunei Eşelnţia

Documentatii SEA Memoriu general ;  Regulament local ;  1-IT PUG ESELNITA ;  3A-PUG ESELNITA Zonificare ;  3B-PUG ESELNITA Zonificare ;  6- PUG ELENITA romtelecom...