Memoriu general - ELABORARE P.U.Z. - titular POPESCU IOAN

ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA PARCELARII, INTRODUCERII IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Descarca

Memoriu general - ELABORARE P.U.Z. - titular CIRSTULESCU ILEANA si CIRSTULESCU LIANA

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CASE DE VACANTA 2D+P+1E , comuna ILOVITA Descarca

Memoriu de prezentare P.U.Z. - titular ȘTETEA VASILICA

”CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3E CU DESTINAȚIA LOCUINȚE COLECTIVE, CREARE                    ACCES, AMENAJARE 26 SPAȚII DE...

Anunt privind parcurgerea etapei de incadrare si propunerea de adoptare si Elaborare PUZ - titular STANESCU ANTON CODRUT

„PUZ –Construire imobil P+2E cu destinatias cabinete medicale la parter si locuinte de serviciu la etajele superioare (2 buc- spatii medicale la parter si 4 buc apartamente de serviciu), creare...

Memoriu general - ELABORARE P.U.Z. - titular S.C. REIS ANMAR S.R.L.

P.U.Z. SCHIMBARE DE DESTINATIE  ZONA  LOCUINTE INDIVIDUALE IN ZONA LOCUINTE  COLECTIVE SI MODIFICARE CORP C1 SICORP C3 IN BLOCURI DE LOCUINTE COLECTIVE...

Adresa A.P.M. Mehedinti , nr. 6450 / 10.05.2023 - catre ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI VALEA COSUSTEI

referitor : "Studiu aditional de modificare a prevederilor Amenajamentului fondului forestier proprietate privata apartinand Asociatiei Proprietarilor de Paduri Valea Cosustei , UP II AMZA, jud....

Memoriu general - ELABORARE P.U.Z. - titular STANGA TANESE SI STANGA NICOLETA

ELABORARE PUZ IN VEDEREA CONSTRUIRll UNUI IMOBIL CU REGIM DE INALTIME D+P+4+5 ETAJ RETRAS CU DESTINATIA LOCUINTE COLECTIVE, STRADA DR. VICTOR BABES, NR. 40A,42, N.C. 70008, MUNICIPIUL ...

Memoriu general - Elaborare P.U.Z. - titular STANESCU ANTON CODRUT

Elaborare P.U.Z.  pentru   obiectivul :   « Construire  imobil  P+2 E cu destinatia cabinete  medicale la parter si locuinte de serviciu ...

Documentatie aviz de mediu - titular GOGONETU ALIN

P.U.Z. CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE  COLECTIVE  P+5E Memoriu general INCADRARE IN ZONA SC.1/1000

Documentatii Amenajamente Silvice ( Finalizate ) - judetul Mehedinti

UP I - Obârșia Cloșani -  http://amenajamentesilvice.mmap.ro/index.php/s/yWeDo9xct6PzYWe/download?path=%2FAlti%20Proprietari%2F2016&files=UP%20I%20OBARSIA%20CLOSANI%202016.pdf ...

Prima versiune a planului PUZ construire imobil locuinte colective P+3E - titular S.C. GENSIF CONSTRUCT S.R.L.

PUZ CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM DE INALTIME P+3E CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE LOCURI PARCARE, CREARE ACCES, AMENAJARE SPATII VERZI SI CONSTRUIRE LOC DE JOACA ...

Memoriu de prezentare pentru obtinerea avizului de mediu - titular U.P. I OBÂRȘIA CLOȘANI

al amenajamentul fondului forestier  proprietate privată ce  aparţine Persoanelor fizice Grigore Nicolae, Țîrliu Vasile, Păun Constantin, Păun Ion, Grigore Vasile, Mihuțescu Nicolae Și...

Memoriu de prezentare pentru obtinerea avizului de mediu - titular U.P. II ILOVIȚA PERSOANE FIZICE

al amenajamentul fondului forestier  proprietate privată ce  aparţine Persoanelor fizice Cernăianu Vasile, Glazer Elisabeta și Cernăianu Emilia  Descarca

Memoriu de prezentare Conferinţa a II-a de amenajare - U.P. II ILOVIȚA PERSOANE FIZICE

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice Cernăianu Vasile, Glazer Elisabeta și Cernăianu Emilia Descarca

Memoriu de prezentare - elaborare P.U.Z. - titular Tutunaru Alin Ciprian

pentru: Construire Locuinta, Garaj, Foisor,  si Imprejmuire, in comuna Izvoru Birzii, Judetul Mehedinti Descarca

Memoriu general PUZ si RLU pentru Zona industriala si introducere in intravilan terenuri- titular: COMUNA SIMIAN

proiect "P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN COMUNA SIMIAN, JUDETUL MEHEDINTI" Zona cuprinsa de proiect este situata in com. Simian, sat Simian, T. 45, P 1370, 1371, N.C....

Memoriu general - ELABORARE P.U.Z. - titular S.C. STAR 2001 S.A.

PR.228 / 2022 - ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE SEDIU FIRMA P+1 , HALA GARAJ , HALA DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE- com. IZVORU BARZII sat HALANGA , N.C. 52405 -  PR.228 / 2022 Descarca

Memoriu PUZ pentru construire parc fotovoltaic - titular: SC HYPERION SOARE SRL

proiectul "elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru construire parc fotovoltaic Jiana", situat pe raza comunei Jiana, sat Jiana, judetul Mehedinti. Descarca    

Prima versiune a PUZ-lui pentru construire parc fotovoltaic - titular: SC SMART INTEGRATION S.R.L.

Elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții “parc fotovoltaic cu instalații electrice aferente, imprejmuire teren...

Raport de Mediu pentru amenajamentul Fondului Forestier al O.S Baia de Arama - titular: DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI - O.S BAIA DE ARAMA

Planul si Raportul de Mediu privind amenajementul fondului forestier al O.S Baia de Arama - U.P VII Baia de Arama, U.P VIII Olanu, U.P IX Balmesu, U.P X Ivanu, U.P XI Cernisoara, amplasate pe raza...

Memoriu de prezentare pentru elaborare PUZ - titular: MINCIUNA NELU-DRAGOS

P.U.Z. parcelare locuire individuala si functiuni complementare in Judetul. Mehedinti, comuna Hinova, sat Hinova, N.C. 52811. Descarca

Memoriu General PUZ - titular: GIRBOVAN OVIDIU

P.U.Z. ,,atelier  de  prelucrare  piatra, anexa  si imprejmuire’’  in sat  Halanga,  com. Izvoru  Barzii,  jud. Mehedinti. Descarca

COMPLETARI la ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI EȘELNIȚA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

Memoriu PUG Eselnita ;  Memoriu Anexa 5 ; Plan de masuri ;  PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI ;  POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII PUBLICE ;     ...

Memoriu de prezentare pentru obtinerea avizului de mediu - titular S.C. WIN INVEST S.R.L.

P.U.Z.CONSTRUIRE HOTEL CU PISCINA INTERIOARA SI SPA, STATIE DE EPURARE SUBSOL, TERASA PARTER + SUPANTA CU PISCINA, RESTAURANT, REALIZARE ACCES AUTO, CONSOLIDARE MAL SI REALIZARE ZID APARARE...

Memoriu General pentru elaborare PUZ - titular: MANASTIREA GODEANU

pentru proiectul " PUZ – ZONA CONSTRUCTII CULTE, ZONA SERVICII SI INTRODUCEREA IN INTRAVILAN ". Descarca

Memoriu de prezentare pentru depunere PUZ - titular: HIRCA GABRIELA ELENITA

Plan Urbanistic Zonal-spatii alimentatie publica si cazare(pensiune turistica) cu regim de inaltime P+M, max P+1+M precum si realizare parcare, acces din DN56A si imprejmuire...

Memoriu de prezentare pentru PUZ - titulari: HAMDI MIRELA DENISA si JDERU C-TIN FLORIN

« modificare documentatie puz prin refacere trama stradala propusa initial in tarla 49/3  » Descarca

Memoriu general - PLAN URBANISTIC ZONAL - titular BORNEA IOAN

PLAN  URBANISTIC  ZONAL  ZONA DE LOCUINTE,  ANEXE SI INTRODUCERE  IN  INTRAVILAN,  COM.  SIMIAN,  JUDETUL MEHEDINTI Descarca

Documentatie actualizare P.U.G. - titular Comuna Eselnita

Memoriu general actualizare Plan Urbanistic General si Regulament General de Urbanism ; Regulament Local de Urbanism - actualizare Plan Urbanistic General Si Regulament Local...

Documentatie Plan Urbanistic General al comunei GIRLA MARE

Memoriu general Actualizare P.U.G. si R.L.U. comuna Girla Mare  ; Memoriu conform ordinului 262/2020 ; Regulament local aferent planului urbanistic general comuna  Girla ...

Memoriu General PUZ zona de locuinte, anexe si introducere in intravilan comuna Simian - titular: BORNEA IOAN

"PLAN  URBANISTIC  ZONAL  ZONA DE LOCUINTE,  ANEXE SI INTRODUCERE  IN  INTRAVILAN,  COM.  SIMIAN,  JUDETUL MEHEDINTI" Descarca

Memoriu general PUZ construire crama Vanju Mare- titular: SC CRAMA TRACICA SRL

" CONSTRUIRE CRAMA SI   ELABORARE P.U.Z. ", loc. Vanju Mare, nr. cadastral 54385, jud Mehedinti. Descarca

Memoriu general PUZ construire agropensiune, atelier mecanic auto si acces drum - titular: Ceruta Bogdan Lucian

Plan Urbanistic Zonal construire agropensiune, atelier mecanic auto si acces la DN56A, comuna Salcia, judetul Mehedinti. Descarca