Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...04.2021 ( Proiect) - titular S.C. STEF DEZVOLT S.R.L.

“ C onstruire imobil cu destinaţia de locuinţe colective cu regim de înălţime P+2+M, spaţii de parcare ” ,  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din......./......./2021 (Proiect) - titular: CIONTU PETRE ALEXANDRU

proiectul ”CONSTRUIRE VILĂ TURISTICĂ P+2”, propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Dubova, intravilan, CF 52833 UAT Dubova. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...04.2021 ( Proiect) - titular Hinoveanu Nicolae

„ construire spalatorie auto ” , propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, comuna Jiana, satul Jiana Descarca

Decizia etapei de incadrare nr..... din ......./......./2021 (Proiect) - titulari: Nichescu Sergiu Aurel si Nichescu Ligia

” ” Construire doua case de vacanta tip P , parcare ,put forat , bazin etans vidanjabil , imprejmuire si  acces rutier la drum public D.N 57,, propus a fi realizat în județul Mehedinți,...

Decizia etapei de incadrare nr.....din....../...../2021 (Proiect) - titular: CATRINA ADRIANA ANCUTA.

 " Amplasare casute de lemn prefabricate, foisoare, put forat, bazin etans vidanjabil si imprejmuire ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii judeţul Mehedinţi, comuna Eselnita,...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...03.2021 ( Proiect) - titular S.C. TISMANA SUIN S.R.L.

“construire platformă beton pe care va fi amplasat un incinerator în suprafaţă de 28 ml ” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...03.2021 ( Proiect) - titular Negrea Mihai si Negrea Corina Elena

„ desfiintare corp C1 si construire imobil P+1(service auto, spalatorie auto, vulcanizare si birouri) ” , Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din......./......./2021 (Proiect) - titular: SC UNICOM HOLDING SA

proiectul  ” Amplasare rezervor subteran de 30 mc pentru statia de distributie carburanti,, propus a fi amplasat în intravilanul mun. Dr Tr Severin, Calea Timisoarei nr. 22, 22A, 22B, jud....

Decizia etapei de incadrare nr.......din......../......../2021 (Proiect) - titular: SC LA PRAISU SRL

” Amenajare spatiu recreativ si de campare in com. Ciresu si introducere in intravilan parcela 1L-Livada,, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Ciresu, sat Ciresu – punct Lunca Pruni...

Decizia etapei de incadrare nr.....din......./....../2021 (Proiect) - titular: GHERESCU DANUT FERDINAND

” Construire casa de vacanta P+ 2E+M , foisor +spatiu depozitare , piscina, imprejmuire  proprietate si acces la D.N57 ,,  propus a fi realizat în județul Mehedinți, intravilan...

Decizia etapei de incadrare nr........din......../......./2021 (Proiect) - titular: DURAC A. GABRIEL P.F.A

" Transformare pod agropensiune în spații de cazare, construire piscină”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Corcova, sat Corcova, județul Mehedinți. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr......din......./02/2021 (Proiect) - titular: VIRVOREANU MIHAI MADALIN

” Construire casa de vacanta P+ 1E+M , foisor si piscina , amenajare acces rutier la drum public D.N 57,,   Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2021 ( Proiect) - titular S.C.INVOKER TRANS IT S.R.L. prin S.C. GAUSS S.R.L.

„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAȚII ÎN BANDĂ LARGĂ DE MARE VITEZĂ ȘI RACORDAREA LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ EXISTENTĂ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU “ U.A.T. BĂLĂCIȚA Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2021 ( Proiect) - titular S.C. MEHEDINȚI GAZ S.A.

”extindere retea de distribuție gaze naturale medie presiune și bransamente individuale” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Calomfirescu intre...

Decizia etapei de incadrare nr......din......./....../2021 (Proiect) - titular: CHERESCU ANIELA şi CHERESCU ANDREI-ALEXANDRU

” construire pensiune turistică D+P+E, parcare, puţ forat, bazin etanş vidanjabil, împrejmuire, foişor, apărare de mal, ponton plutitor şi acces la drum public DN 57 ”. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2021 ( Proiect) - titular S.C.INVOKER TRANS IT S.R.L. prin S.C. GAUSS S.R.L.

” Dezvoltarea infrastructurii de comunicatii in banda larga de mare viteza UAT PRUNISOR, localitatea Prunisor, jud.Mehedinti  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2021 ( Proiect) - titular S.C. BIZU STONES S.R.L.

” MANSARDARE CONSTRUCTIE EXISTENTA CU REGIM DE INALTIME PARTER CU DESTINATIA ATELIER PIETRARIE SI REALIZARE EXTINDERE CU REGIM DE INALTIME PARTER” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...01.2021 ( Proiect) - titular GEAMĂNU ION și GEAMĂNU VALERIA-DIANA

“Construire imobil cu regim de înălțime P+2E+M, prevăzut cu spații comerciale la Parter și locuințe la etajele superioare, amenajare locuri de parcare, împrejmuire“  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din .......12.2020 (Proiect) - titular: S.C.INVOKER TRANS IT SRL prin SC GAUSS SRL

„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAȚII ÎN  BANDĂ LARGĂ DE MARE VITEZĂ “ U.A.T. MALOVĂȚ, LOCALITĂȚILE COLIBAȘI, MALOVĂȚ, JUDEȚUL MEHEDINȚI – ȘI RACORDAREA LA REȚEAUA DE ENERGIE...

Decizia etapei de incadrare nr.......din .......12.2020 (Proiect) - titular: S.C.INVOKER TRANS IT SRL prin SC GAUSS SRL

” DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAȚII ÎN  BANDĂ LARGĂ DE MARE VITEZĂ “ U.A.T. IZVORU BÎRZII, LOCALITĂȚILE BALOTEȘTI, SCHITU TOPOLNIȚEI, IZVORU BÎRZII, RĂSCOLEȘTI, JUDEȚUL MEHEDINȚI...

Decizia etapei de incadrare nr.......din......12.2020 (Proiect) - titular: S.C.INVOKER TRANS IT SRL prin SC GAUSS SRL

” DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAȚII ÎN BANDĂ LARGĂ DE MARE VITEZĂ “ U.A.T. BALTA, LOCALITĂȚILE BALTA, COSTEȘTI, PREJNA, U.A.T CIREȘU, LOCALITĂȚILE CIREȘU, NEGRUȘA, U.A.T GODEANU,...

Decizia etapei de incadrare nr....din...../..../2020 (Proiect) - titular: COMUNA CUJMIR

" Construire sala de sport scolara, sat Cujmir, curtea Liceului Teoretic Cujmir, comuna Cujmir, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Cujmir, sat Cujmir,  extras CF...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...11.2020 ( Proiect) - titular ILICI STANCA

“Construire două case de vacanță tip P, puț forat, bazin etanș vidanjabil, amenajare locuri de parcare în incintă cu acces auto și pietonal, împrejmuire teren și acces la drum public D.N. 57“...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...11.2020 (Proiect) - titular S.C.MEHEDINŢI GAZ S.A.

„Extindere reţea de distrbuţie gaze naturale de medie presiune şi branşamente individuale”, propus a fi amplasat în Drobeta Turnu Severin, str.Calomfirescu între strada Calomfirescu, nr.84B...

Decizia etapei de incadrare nr. din ...11.2020 ( Proiect) - titular UAT JUDETUL MEHEDINTI

„ DJ564-realizare accese la proprietati si rigole, sat Nicolae Balcescu, oras Vanju-Mare” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr....din....../...../2020 (Proiect) - titular: COMUNA PADINA

„modernizare gospodărie apă – creșterea capacității de înmagazinare a apei potabile”  propus a fi amplasat in comuna Pădina, zona satului Slașoma, judetul Mehedinti. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr......din........./......../2020 (Proiect) - titular: SC PENTAGON SRL

proiectul ” CONSTRUIRE  IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3 CU FUNCȚIUNI MIXTE, ÎMPREJMUIRE ” , propus a fi realizat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr....

Decizia etapei de incadrare nr.......din...../....../2020 (Proiect) - titular: SC INVOKER TRANSIT SRL

„ DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII IN BANDA LARGA DE MARE VITEZA IN JUDETUL MEHEDINTI ”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Burila Mare, sat Crivina. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.....din....../...../2020 (Proiect) - titular: COMUNA BREZNITA OCOL

" construire pod peste pârâul Jidoștița, localitatea Jidoștița, comuna Breznița Ocol , județul Mehedinți" Descarca  

Decizia etapei de incadrare nr.....din....../..../2020 (Proiect) - titular: COMUNA GOGOSU

,,Construire pod peste canal aductiune (C.A) din localittaea Burila Mica , comuna Gogosu , judetul Mehedinti" Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.....din....../....../2020 (Proiect) pentru extindere retea gaze si bransamente individuale pe str. Alion - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

“extindere reţea de distributie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Alion intre str....

Decizia etapei de incadrare nr.....din....../...../2020 (Proiect) pentru construire strazi - titular: UAT DROBETA TURNU SEVERIN

” Construire strazi domuniul public al municipiului Drobeta Turnu severin , propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin , strada Constructorului Tr.1, Tr.2, Tr.3,...

Decizia etapei de incadrare nr......din....../......./2020 (Proiect) - titular: SC AGROTRANSPORT VANJU MARE SRL

proiectul „ ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII  LUCRARILOR  DE  CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA LA EXPLOATARE AGRICOLA SI IMPREJMUIRE, COMUNA  ILOVITA ”, ...

Decizia etapei de incadrare nr......din......./09/2020 (Proiect) - titular: DRAGHICI MARIA

„construire casă D+P+M, ponton” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Dubova, judetul Mehedinti. Descarca  

Decizia etapei de incadrare nr.....din...../09.2020 (Proiect) - titular: COMUNA VANJULET

“introducerea reţelei de canalizare menajeră în localitatea Hotărani, comuna Vânjuleţ, județul Mehedinți”, propus a fi amplasat in comuna Vânjuleţ, judetul Mehedinti. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr......din......./....../2020 (Proiect) - titular: MILOSESCU ALIN

" Construire casa de locuit, anexe si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Dubova, punctul "In COT", extras CF nr.50904, judeţul Mehedinţi. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din......./......./2020 (Proiect) - titular: PIGUI VASILE MARIAN

" Construire imobilș P+2E+M (spatii comerciale – parter, locuinte individuale etajele 1,2 si Mansarda)” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din......./......./2020 (Proiect) - titular: PRIMARIA COMUNEI GOGOSU

" Construire pod peste pârâul Blahnița în localitatea Balta Verde, comuna Gogoșu, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Balta Verde, comuna Gogoșu, judeţul...

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../......./2020 (Proiect) - titular: NECȘOIU DAN OVIDIU și NECȘOIU CLAUDIA DANIELA

  „Construire casă de vacanță D+P+M, puț forat, fosă septică vidanjabilă, garaj, reparație împrejmuire la stradă și acces la drum public DN 57”, propus a fi amplasat în intravilanul...

Decizia etapei de incadrare nr........din......../......../2020 (Proiect) pentru modernizare DJ 607A - titular: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

”Reabilitare /modernizare DJ 607 A –Centura de ocolire Drobeta Turnu severin –Cerneti –Valea Copcii –Husnicioara –Peri –Prunisor (E 70-TEN –T )". Descarca

Acord de mediu nr........din....../...../2020 (Proiect) - titular: SC MILARIMAR SRL

" Deschidere microcarieră experimentală în perimetul Valea lui Milcu, pentru lucrări de foraje și excavări în vederea efectuării prospecțiunilor geologice în comuna Broşteni, judeţul Mehedinţi" ...