Decizia etapei de incadrare nr........din ......./......../2019 (Proiect) - titular TOMA ALIN DANIEL

”Construire casa de vacanta , consolidare mal si ponton plutitor ,, , propus a fi realizat în județul Mehedinți, intravilan  comuna Svinita. Descarca

Decizia etapei de incadrare (Proiect) nr.......din......./....../2019 pt. extindere retea apa-canal - titular: SCHIOPU NICOLAE

proiectul  ,,Extindere retele apa canal si bransamente individuale ” propus a fi amplasat în Dr Tr Severin, Judetul Mehedinti. Descarca  

Decizia etapei de încadrare (Proiect) nr.......din......./....../2019 pt. extindere retea gaze pe str. Dorobanti - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

proiectul ”extindere retea de distribuție gaze naturale medie presiune și bransamente individuale” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Dorobanti (de...

Decizia etapei de incadrare (Proiect) nr. .....din ..../..../2019 - titular: SC ADI PROD COM SERV SRL

proiectul „ Construire spălătorie auto ”, propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, oraşul Baia de Aramă, str. Tudor Vladimirescu , nr. 29 B. Descarca

Decizia etapei de încadrare nr......din...../......./2019 (Proiect) pt. dezvoltare retea telecomunicatii - titular: SC ORANGE ROMANIA SA

proiectul “Dezvoltare retea de telecomunicaţii electronice între localităţile Baia de arama (CR0056), Ponoarele (CrR0247), Cerna –Varf(Cr0409), judeţul Mehedinţi. Descarca

Decizia etapei de încadrare (Proiect) nr.......din ......./....../2019 pt.lucrari de exploatare- titular:SC MILARIMAR SRL

proiectul “ Lucrari de explorare în perimetul Valea lui Milcu, comuna Broşteni, judeţul Mehedinţi” propus a fi amplasat în județul Mehedinți, comuna Broşteni, Perimetrul de prospecţiune VALEA...

Decizia etapei de incadrare (Proiect) nr........din ..../09/2019 - titular: CALOTA BOGDAN CRISTIAN

proiectul “ C onstruire imobil Sp+P+2E cu funcțiuni mixte, spații comerciale la parter și spații de locuit la etajele superioare, construire cameră tehnică și pavilion de vară ” , propus a fi...

Decizia etapei de incadrare nr. ....din ..../09/2019 (Proiect) - titular: COMUNA BALA

proiectul “ Modernizare strazi in comuna Bala , judetul Mehedinti  ,,  propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Bala, satele Bala de Sus , Bala , Iupca ,...

Decizia etapei de incadrare nr. ..../din ..../09.2019 (Proiect) pt. str. 1 Decembrie 1918 - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

proiectul ”Dezvoltare retea de distribuție gaze naturale medie presiune și bransamente individuale” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str.1 Decembrie...

Decizia etapei de incadrare nr. ..../din ..../09.2019 (Proiect) pt. str. Dimitrie Grecescu - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

proiectul ”Dezvoltare rețea de distribuție gaze naturale medie presiune și bransamente individuale” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Dimitrie...

Decizia etapei de incadrare (Proiect) nr......din ..../...../2019 pt. extindere retea gaze str. Maresal Averescu - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

proiectul ”Dezvoltare rețea de distribuție gaze naturale medie presiune și bransamente individuale” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Maresal...

Decizia etapei de incadrare nr...... din ....../...../.2019 (Proiect) - S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A.

proiectul “Extindere reţea electrică de joasă tensiune“ propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, străzile Mesteacănului, Stejarului şi Cibinului, judeţul Mehedinţi....

Decizia etapei de incadrare nr... din .../...../.2019 (Proiect) - S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. ELMEROM S.R.L

“Modernizare LEA jt şi branşamente PTA Peri 1, comuna Husnicioara, sat Peri, judeţul Mehedinţi“ propus a fi amplasat în intravilanul satului Peri, comuna Husnicioara, judeţul Mehedinţi Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular PIȚIGA I. ALIN-AUREL P.F.A

proiectul ” construire platformă gunoi ”, propus a fi amplasat în comuna Bîcleș, sat Bîcleș, județul Mehedinți Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular PRIMĂRIA COMUNEI GOGOŞU

“Construire pod peste canalul colector principal (CCP) în comuna Gogoşu, judeţul Mehedinţi”  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular S.C. FOR ELDA S.R.L.

“Forat puț apă de rezervă în vederea alimentării cu apă a fermei ” , propus a fi amplasat în comuna Devesel, sat Scăpău, judeţul Mehedinţi Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

„ Extindere reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”, propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

„ Extindere reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”, propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada MATEI...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular S.C. MEHEDINȚI GAZ S.A.

”Dezvoltare rețea de distribuție gaze naturale medie presiune și branșamente individuale” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Kiseleff si str.Alion ...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular S.C. RAMONA & CIPRIAN S.R.L.

” construire casă pentru vacanţă în regim de înălţime S+P+1E, cu racord la utilităţi, racord drum, împrejmuire şi   amenajări exterioare ”, propus a fi amplasat în oraşul Orşova , punct...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular NEDELCOVICI BRANISLAV GORAN

” construire casă de vacanţă și anexe (ponton, împrejmuire teren, apărare mal, amenajare acces) ” propus a fi amplasat în comuna Svinița, CF 50663 , județul Mehedinți Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A

“Dezvoltare reţea de telecomunicaţii electronice între localităţile Ştefan Odobleja (CR 0413), Livezile (CR 0290), Poroina Mare (CR 0752), Oreviţa Mare (CR 0477), Vînju Mare (CR 0039), judeţul...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular COMUNA BACLES

,,sistem de alimentare cu apa in satele Giura si Bacles si realizare bransamente in comuna Bacles , judetul Mehedinti ” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular COMUNA VRATA

“ Modernizare drumuri de interes local in comuna Vrata , judetul Mehedinti ,,  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...08.2019 (Proiect) - titular COMUNA OPRISOR

“ Modernizare drumuri locale in localitatea Oprisor , judetul Mehedinti ,,  Descarca

Decizia etapei de incadrare din ...../....../2019 (Proiect) pentru instalatia de cogenerare - titular: SC COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE SA

proiectul „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la CCH Drobeta Turnu Severin prin implementarea unei instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă-construire hală”, propus a fi amplasat...

Decizia etapei de încadrare nr. .....din ....../....../2019 (Proiect) modernizare ulite - titular: COMUNA BUTOIESTI

proiectul ,,Modernizare ulite in comuna Butoiesti  ” propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul comunei Butoiesti , judetul Mehedinti. Descarca

Decizia etapei de încadrare nr. ……din ……./……../2019 (Proiect) – titular: SC COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE SA

proiectul „Construire hală industrială pentru fabricarea hârtiei şi depozitarea bobinelor de hârtie, realizare platformă şi padocuri pentru stocarea maculaturii, amenajare incintă şi...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...07.2019 (Proiect) - titular COMUNA ISVERNA

,,Extindere retea cu apa in satele Nadanova si Cerna Varf, Comuna Isverna” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr………. din……...07.2019 (Proiect) pt. modernizare drumuri – titular: COMUNA SISESTI

proiectul   ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Sisesti, intravilan si extravilan satele Sisesti , civarnasani , Corcova, Craguiesti, Noaptesa, Caramidaru” propus a fi amplasat...

Decizia etapei de incadrare nr. ....din ...../...../2019 (Proiect) - titular: GOGAN MARINICA

proiectul ” construire anexă exploataţie agricolă, comuna Obârşia Cloşani, județul Mehedinţi ”, propus a fi amplasat în comuna Obârşia Cloşani,   sat Obârşia Cloşani ,  județul...

Decizia etapei de incadrare nr....din........ /..../2019 (Proiect) pt. DJ 606D - titular: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

proiectul “ Reabilitare DJ 606 D pe tronson Greci – Colaret ,, propus a fi amplasat în  extravilanul comunelor  Greci si Tamna, judetul Mehedinti. Descarca

Decizia etapei de incadrare (Draft) din ....06.2019 - titular: SC WEBCLOUD SRL

proiectul   ,,Sistematizare teren , aparare de mal si ponton ” propus a fi amplasat în Comuna Eselnita, Judetul Mehedinti. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular UDREA CEZAR

“ extindere retea de apa si realizare 3 bransamente ” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, str.Walter Maracineanu  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular POPESCU CONSTANTIN

„ Construire spălătorie auto ”, propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, oraşul Baia de Aramă, str. Minelor, nr. 16 Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

„ Dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”, propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada MATEI...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

„ Dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”, propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada DIMITRIE...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular S.C. MEHEDINȚI GAZ S.A.

”Dezvoltare rețea de distribuție gaze naturale medie presiune și branșamente individuale” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Dimitrie Bolintineanu...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular S.C. MEHEDINȚI GAZ S.A.

”Dezvoltare rețea de distribuție gaze naturale medie presiune și branșamente individuale” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Adrian  până la...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

“Dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale“ propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Drobeta Turnu Severin, str. Smârdan, judeţul Mehedinţi ...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular GULIE MARINA ALEXANDRA

„ Construire locuinta parter pe structura de lemn, imprejmuire si ponton plutitor” propus a fi amplasat în Comuna Svinita, sat. Svinita, Judetul Mehedinti Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

“Dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale“ propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Drobeta Turnu Severin, str. Romulus Lepri, judeţul...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular S.C. OPRISAN S.R.L.

,,Construire extindere la imobilul existent cu destinatia restaurant ” propus a fi amplasat în str. I.C Bratianu, nr.50C, Judetul Mehedinti Descarca

PROIECT AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR NR....DIN....06.2019 - Sistemul de Gospodarire al Apelor Mehedinti

pentru investitia “ Modernizarea infrastructurii de transport in comuna Podeni, judetul Mehedinti “ Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...06.2019 (Proiect) - titular BERINDEI DUMITRU P.F.A.

” construire platformă gunoi ”, propus a fi amplasat în comuna Bâlvăneşti, sat Bâlvăneşti , județul Mehedinți Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...05.2019 (Proiect) - titular STOIAN I. NICOLAE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

” construire platformă de gunoi ”, propus a fi amplasat în comuna Isverna,   sat Seliştea,  județul Mehedinți Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...05.2019 (Proiect) - titular MORJAN VICTOR-SORIN

Construire imobil cu regim de înălţime P+2+M prevăzut cu spaţii comerciale la parter şi locuinţă la etaj şi mansatdă, spălătorie auto şi împrejmuire , propus a fi amplasat în  judetul...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...04.2019 ( PROIECT ) - titular PUTNIC ION

“Construire casa de vacanta S+P+2E, piscina, fosa septica si imprejmuire“ propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eşelniţa, str. Dunării, nr.240D, numar cadastral 51535, judeţul Mehedinţi ...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...04.2019 ( PROIECT ) - titular UAT VANJU MARE

“ Reabilitare si modernizare strazi in orasul Vanju Mare –zona sud ,judetul Mehedinti ” propus a fi amplasat în intravilanul orasului Vanju Mare , judetul Mehedinti Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...04.2019 ( PROIECT ) - titular S.C. REWE PROJECTENTWICHLUNG ROMÂNIA S.R.L.

„Reconfigurare faţadă, extindere construcţie cu măcelărie şi magazin alimentar, reclame pe faţadă şi organizare de şantier”, propus a fi amplasat în intravilanul oraşului Strehaia,...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...04.2019 ( PROIECT ) - titular U.A.T.M. Orşova

„Elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de reabilitare strazi urbane, inclusiv utilitati (apa potabila, apa uzata, apa pluviala) în municipiul Orşova” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...04.2019 ( PROIECT ) - titular S.C. ANCAFINA S.R.L.

PUZ- Infiintare plantatie de afin Jiana 2, sistem de irigatii , bazin de acumulare, puturi forate , imprejmuire –unitate de conditionare , procesare si comercializare afine ” in Comuna...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...04.2019 ( PROIECT ) - titular GIMOIU TIBERIU, GIMOIU IULIA ADELINA, FRAGIACOMO MARIA

,,Amenajare baza agrement: amplasare cort evenimente+ construire anexa gospodaresca, amenajare terasa de vara +grupuri sanitare , amenajare spatii de joaca copii, amenajare spatii verzi,...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...04.2019 ( PROIECT ) - titular S.C. MEHEDINȚI GAZ S.A.

”Dezvoltare rețea de distribuție gaze naturale medie presiune și branșamente individuale” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, b-dul. Porțile de Fier ...

Decizia etapei de incadrare nr... din ...04.2019 ( PROIECT ) - titular JUGANARU DASCALU VIRGILIUS CATALIN

privind planul urbanistic zonal „Elaborare PUZ pentru Construire locuinta P+1 , imprejmuire ” in W. Maracineanu nr.48C, jud. Mehedinti Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...04.2019 ( PROIECT ) - titular U.A.T. MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN

“Reconversia şi refuncţionalizarea zonei urbane Banoviţa (Parcul Gărzilor Patriotice) în spaţiu multifuncţional de recreere ” , propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, municipiul...