Decizia etapei de încadrare nr...... din ......./08/2022 (Proiect) - titular S.C. MEDIA RAPID CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul ”Construire stație betoane, stație de sortare, depozit agregate, cântar, magazie aditivi, bazin decantor, puț forat, post transformare”  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...08.2022 ( Proiect) - titular S.C. CLARIMAR IMPEX S.R.L.

” Exploatare carieră de piatră în perimetrul Măgura Stănești” pe un teren in suprafata de 3918 mp,  propus a fi amplasat în județul Mehedinți, in extravilanul loc.Baia de Arama...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...08.2022 ( Proiect) - titular BUSU COSMIN

,,Construire bazin pentru inmagazinarea apei “ propus a fi amplasat în intravilanul satului Traian , oras Vanju Mare , C.F nr.54510, judeţul Mehedinţi Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...08.2022 ( Proiect) - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A. prin S.C. PIC GAZ SEVERIN S.R.L.

extindere reţea distribuţie gaze naturale şi branşament individual , propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Vasile Gionea şi drumul de acces...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...07.2022 ( Proiect) - titular S. C. SEVERNAV S.A.

construire centrală fotovoltaică 1MW , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Timşoarei, nr. 204 , nu se supune evaluării impactului asupra...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...07.2022 ( Proiect) - titular CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

,, Reabilitare DJ 561 A pe tronsonul limita judet Dolj –Oprisor (int DJ 563),, Comuna Oprisor ,,  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr......din......./......./2022 (Proiect) - titulari: NISULESCU GABRIEL si NISULESCU CRISTINA

proiectul " Construire casă de vacanță D+P+1E+M, bazin vidanjabil etanș, puț forat și împrejmuire”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii comuna Eșelnița, str. Dunării, nr.F.N., număr...

Decizia etapei de incadrare nr......din....../......./2022 (Proiect) pentru scoatere din fond forestier - titular: SC CLARIMAR IMPEX SRL

proiectul ““Scoatere definitivă teren în suprafață de 9.956mp din fond forestier ” propus a fi amplasat in extravilanul UAT Baia de Aramă, Tarlaua 68, Parcela 10 ,UP VII Baia de Arama, ua123B,...

Acord de mediu nr......din....../...../2022 (Proiect) - titular: SC MARANDAN IANIS SRL

proiectul „Exploatare agregate minerale în perimetrul Budăneşti, comuna Ilovăţ, judeţul Mehedinţi”, amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Ilovăţ, sat Budăneşti, C.F.nr.50699. ...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...06.2022 ( Proiect) - titular COMUNA PADINA

,,Modernizarea infrastructurii de transport in comuna Padina- etapa I   ”  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...06.2022 ( Proiect) - titular S.C. ECO CREATIF S.R.L.

“Construire bloc locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2+Et retras, prevăzut cu parcări la demisol, creare acces carosabil la Str. Soveja, împrejmuire teren“ Descarca

Acord de mediu nr.....din...../....../2022 (Proiect) - titular: SC MEDIA RAPID CONSTRUCT SRL

proiectul  ”CONSTRUIRE IAZ PISCICOL”  propus a fi amplasat în jude țul Mehedinți, comuna Hinova, sat Ostrovul Corbului, extravilan, NC 51612, zona Balta Vadului. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr....din....../05/2022 (Proiect) privind extindere retea de gaz pe str. Kiseleff si str. Ghe .I.Sisesti - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

proiectul : ”Extindere retea de distributie gaze naturale medie presiune” , propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, de la intersectia strazilor Kiseleff cu...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...05.2022 ( Proiect) - titular COMUNA PĂTULELE

“Modernizare stradă Drumul Țarinei, refacere trotuare și construire rigole de colectare și evacuare a apei pluviale pe străzile din localitatea Pătulele“  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...05.2022 ( Proiect) - titular TUCAN CĂTĂLIN-VALENTIN şi soţia TUCAN IONELA-DANIELA

sistematizare teren, construire casă de vacanţă D+P+2E, foişor, puţ forat, bazin vidanjabil etanş, apărare de mal, acostare ponton, împrejmuire şi acces auto la DN 57 , proiect propus a fi...

Decizia etapei de incadrare nr.....din...../05/2022 (Proiect) - titular: GEAMANU ION

proiectul  "construire spaţii de producţie (fabrică de bolţari), sediu administrativ (birouri), platformă betonată şi împrejmuire" , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, comuna...

Decizia etapei de incadrare nr.....din....../05/2022 (Proiect) - titulari: BARAITARU MARIUS si BATANU MANUELA LIVIA

pentru proiectul ” Construire spatiu comercial,, intravilan comuna Garla Mare, sat Garla Mare , judetul Mehedinti . Descarca

Decizia etapei de incadrare pentru solicitare acord de mediu nr........din....../04/2022 (Proiect) - titular: UAT OBARSIA DE CAMP

proiectul  “ Reabilitare modernizare si dotare camine cultulare in  Comuna Obarsia de Camp  Sat Izimsa, Jud. Mehedinti”  propus a fi amplasat în intravilanul ...

Decizia etapei de incadrare pentru solicitare acord de mediu nr......din......./04.2022 (Proiect) - titular: STANCU STEFANITA

proiectul: „construire locuinta P, foisor, 4 anexe, alei carosabile si pietonale, imprejmuire bransamente, utilitati si aparare de mal” , propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, comuna...

Decizia etapei de incadrare nr......din......./04/2022 (Proiect) - titular: JIANU DIMITRIE-MIODRAG

proiectul construire casă de vacanță P+2E+M, foișor P, piscină exterioară, împrejmuire proprietate, ponton plutitor, parcare auto, puț forat, fosă septică, consolidare mal și realizare acces...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...04.2022 ( Proiect) - titular COMUNA BALA

“ Modernizare drumuri locale , sat Rudina , comuna Bala , judetul Mehedinti,, Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.....din....../04.2022 (Proiect) - titulari: PAUNESCU MIRCEA IULIAN si PAUNESCU ECATERINA

proiectul, Construire pensiune , Eselnita, strada Dunarii , nr.239, amenajare , recompartimentare , mansardare , constructie existenta P+1, in P+1+M, construire prin extindere , constructii tip...

Decizia etapei de incadrare nr.......din......./04.2022 (Proiect) - titular: COMUNA BALTA

proiectul ,, Modernizare drumuri de exploatare Agricola in comuna Balta , judetul Mehedinti ,,  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din......./03/2022 (Proiect) - titular: ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

proiectul Regularizare pârâu Pleşuva pe sectorul malovăţ – Confluenţă râu Topolniţa, judeţul Mehedinţi , propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, comuna Malovăţ , sat Malovăţ. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.....din......03.2022 (Proiect) - titular: I.I BIZOI RODICA

proiectul ” Construire spatii cazare D+P+M,” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, in intravilan sat Dubova, comuna Dubova, nr. cadastral 50600. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...03.2022 ( Proiect) - titular S.C. MINACARGOTUR S.R.L.

“ Desfiintare corp C1 si C2 , construire statie distrubitie carburanti , SKID GPL , cabina statie P(spatiu comercial ), totem si imprejmuire teren ,, Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...03.2022 ( Proiect) - titular C.N.A.I.R. BUCURESTI-D.R.D.P.CRAIOVA

„ consolidare corp drum D.N.57, KM 19+700 stanga(dali)-refacere C.U. 75/15.10.2021” , propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, comuna Eselnita, str.Dunarii, nr.FN Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. .....din......03.2022 (Proiect) - titular: SC MARANDAN IANIS SRL

proiectul „Exploatare agregate minerale în perimetrul Budăneşti, comuna Ilovăţ, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Ilovăţ, sat Budăneşti,...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...02.2022 ( Proiect) - titular S.C. CONQUEST S.R.L. prin BASARABA Vasile

” CONSTRUIRE ANEXA COMPUSA DIN SPATII DE CAZARE, LA PENSIUNEA FATIMA”EXISTENTA”, DUSURI VESTIARE, CAMERA TEHNICA, BAZIN ETANS VIDANJABIL, IMPREJMUIRE  SI ZID DE SPRIJIN” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...02.2022 ( Proiect) - titular CIURU PARASCHIVA –LIA

“ Amenajare teren si aparare mal , jud Mehedinti, comuna  Eselnita , zona Satul Vechi,,   propus a fi amplasat în comuna Eselnita , strada Duzilor, F.N  , identificat prin C.F...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...02.2022 ( Proiect) - titular CIURU PARASCHIVA –LIA

“ Amenajare teren si aparare mal , judetul  Mehedinti, comuna  Eselnita , zona Satul Vechi ,,  propus a fi amplasat în comuna Eselnita , strada Duzilor, F.N  , identificat prin...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...02.2022 ( Proiect) - titular SPITALUL GENERAL CAI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN

” AMPLASARE INSTALATIE DE GAZE MEDICALE ( REZERVOR STOCARE OXIGEN MEDICAL, AER COMPRIMAT MEDICAL, VACCUM MEDICAL) PE O PLATFORMA BETONATA” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, mun....

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...02.2022 ( Proiect) - titular Dumitrele D. George-Cătălin Persoană Fizică Autorizată

,, ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE CIREȘ ȘI MĂR - CONSTRUCȚII AFERENTE EXPLOATAȚIEI PE TERENUL INTRAVILAN CURS C-ȚII ÎNSCRIS ÎN CF NR. 51885 UAT OBÂRȘIA DE CÂMP” ,  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr........din......../......../2022 (Proiect) - titular: SC ANTARES GAS SRL

proiectul “Amplasare staţie distribuție carburanţi și instalație de distribuție cu GPL pentru autovehicule“ propus a fi amplasat în intravilanul localității Tarnița, Baia de Aramă, extras C.F....

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2022 ( Proiect) - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

„ extindere reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşament individual ”, propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, de la intersecţia...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2022 ( Proiect) - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

“Extindere reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşament individual“ propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Drobeta Turnu Severin, str. Dumitru Tudor, nr.10.... ...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2021 ( Proiect) - titular COMUNA DUBOVA

,, Modernizare drum comunal 1, Tisovita (DN57)  intrare in Eibenthal in comuna Dubova , judetul Mehedinti ,,  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2022 ( Proiect) - titular COMUNA DUBOVA

,, Reabilitare si modernizare  drum satesc de interes local , sat Eibenmthal , comuna Dubova, judetul Mehedinti ,,  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2022 ( Proiect) - titular UNGUREANU IONUȚ-MĂDĂLIN

“Construire hală industrială pentru prefabricate din beton“ propus a fi amplasat în intravilanul satului Arginești, comuna Butoiești, judeţul Mehedinţi Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2022 ( Proiect) - titular TOMA NICOLAE și TOMA NICOLETA

“Construire parcare auto“ propus a fi amplasat în intravilanul satului Vânători, comuna Vânători Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.....din....../....../2021 (Proiect) pentru extindere retea gaz pe str. Gh. Sincai - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

proiectul „ extindere retea de distributie gaze natural medie presiune” , propus a fi amplasat în jud. Mehedinţi, mun. Dr.Tr.Severin, str.Gh.Sincai, de la nr.10 la nr.15. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../....../2021 (Proiect) pentru dezvoltare retea gaz pe str. Rascoalei 1907 - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

proiectul ”dezvoltare retea distrubutie gaze natural medie presiune si bransamente individuale ,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin , strada   Rascolaei  1907...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...12.2021 ( Proiect) - titular COMUNA GRECI

„reparaţii stradă secundară nr. 18 în satul Greci şi străzi secundare nr. 4 şi nr. 5 în satul Sălătruc, comuna Greci, judeţul Mehedinţi” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...12.2021 ( Proiect) - titular UAT Drobeta Turnu Severin

elaborare PUZ în vederea parcelării și construirii de locuințe individuale cu funcţiuni complementare zonei de locuit Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ...din ...12.2021 ( Proiect) - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

„ extindere reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşament individual ”, propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada W....

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...12.2021 ( Proiect) - titular SMEU GHE. SORINA-MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

” construire atelier mecanic auto şi acces D.N. 56A, comuna Salcia, judeţul Mehedinţi ”, propus a fi amplasat în comuna Salcia, satul Salcia , județul Mehedinți Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...12.2021 ( Proiect) - titular MANASTIREA GODEANU CU HRAMUL “SF. EVANGHELIST IOAN”

„ PUZ – ZONA CONSTRUCTII CULTE, ZONA SERVICII SI INTRODUCEREA IN INTRAVILAN, JUDETUL MEHEDINTI, COMUNA GODEANU, SAT GODEANU, COD POSTAL 227215, N.C. 50685 ”, propus a se implementa pe teritoriul...

Decizia etapei de incadrare nr....din....../...../2021 (Proiect) pentru extindere retea gaz pe str. A.I.Cuza - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

proiectul ”dezvoltare retea distrubutie gaze natural medie presiune si bransamente individuale ,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin , strada   A.I CUZA de la nr.32...

Decizia etapei de incadrare nr.......din ....../...../2021 (Proiect) pentru extindere retea gaze pe str. Aleea Vitejilor - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

proiectul " Extindere rețea de distribuție gaze naturale medie presiune și branșamente individuale ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Drobeta Turnu Severin, str. Aleea Vitejilor...

Decizia etapei de incadrare nr.....din....../......./2021 (Proiect) - titular: CERNUTA D. BOGDAN-LUCIAN P.F.A

proiectul ” construire agropensiune şi acces D.N. 56A, comuna Salcia, judeţul Mehedinţi ”, propus a fi amplasat în comuna Salcia, satul Salcia , județul Mehedinți. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../....../2021 (Proiect) pentru modernizare drumuri - titular: COMUNA FLORESTI

proiectul “modernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti, judeţul Mehedinţi – etapa a II a ” , propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Floreşti , judetul...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...11.2021 ( Proiect) - titular ISAC NELI

„Construire casă de vacanță D+P+M, împrejmuire, apărare de mal, bazin vidanjabil, ponton plutitor şi acces rutier din DN 57”,  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...10.2021 ( Proiect) - titular SANDRU ANISOARA ANCUTA si SANDRU IONUT

„Construire casă de vacanță D+P+1E, bazin vidanjabil etanş, împrejmuire, apărare de mal şi acces rutier la drumul public DN 57”,  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...10.2021 ( Proiect) - titular SC MEHEDINTI GAZ S.A.

„ Extindere reţea gaze naturale medie presiune şi branşament individual ”, propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Matei Vasilescu de la strada...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...10.2021 ( Proiect) - titular DRDP CRAIOVA – SECŢIA DE DRUMURI NAŢIONALE TG. JIU

“consolidare corp drum DN 67 D, km 58+930 – 58+960 cu refacere zid sprijin în comuna Obârşia Cloşani, judeţul Mehedinţi ” , propus a fi amplasat în comuna OBÂRŞIA CLOŞANI , judetul Mehedinţi ...

Decizia etapei de incadrare nr......din......./......./2021 (Proiect) - titular: MARCU VIOREL GABRIEL si MARCU MIRABELA

 proiectul ” construire casă de vacanţă D+P+M, zid de sprijin, acces rutier la DN 57, parcare, puţ forat, bazin etanş vidanjabil, cuvă piscină, anexă foişor, zid apărare mal, ponton şi...

Decizia etapei de incadrare nr........din......../......./2021 (Proiect) - titular: COMUNA DARVARI

proiectul " Modernizare strazi in localitatea Dârvari, comuna Dârvari”, propus a fi amplasat în intravilanul  comunei Dârvari,  județul Mehedinți. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...10.2021 ( Proiect) - titular S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

pentru proiectul ”CONDUCTĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE PE DIRECȚIA PRUNIȘOR-ORȘOVA-BĂILE HERCULANE-JUPA (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) ” , ...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...10.2021 ( Proiect) - titular S.C. FOR ELDA S.R.L.

„Schimbare destinaţie în unitate procesare carne şi extindere construcţie C3 ” Descarca

Acord de mediu ( Draft ) - titular S.C. ANTO LARA CONSTRUCT S.R.L.

,, Exploatarea rocilor magmatice –dolerite, in scop industrial din perimetrul temporar de exploatare MAGURA – jud.Mehedinti”  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...09.2021 ( Proiect) - titular UAT Burila Mare

,,Lucrari de interventie D.A.L.I –alimentare cu apa in sistem centralizat satele Tiganasi si Izvoru frumos, comuna Burila Mare , judetul Mehedinti” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr....din....../09/2021 (Proiect) - titular: COMUNA TAMNA

proiectul ,, Proiectare si executie drum calamitat pe 1,5 Km in comuna Tamna , judetul Mehedinti  ,, propus a fi realizat în județul Mehedinți,  intravilan sat Valea Ursului ,...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...09.2021 ( Proiect) - titular UAT PATULELE

,, reconstrucția ecologică forestieră a terenurilor degradate constituite în perimetrul de ameliorare Patulele, comuna Pătulele, județul Mehedinți” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...09.2021 ( Proiect) - titular COMUNA MALOVAT

” modernizare canal colector al apelor pluviale şi permanente în satul Malovăţ, comuna Malovăţ, judeţul Mehedinţi tronson I ” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.....din...../09/2021 (Proiect) - titular: SC FOR ELDA SRL

proiectul „Desfiinţare construcţii corp C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16„ propus a fi amplasat în intravilan Drobeta Turnu Severin, str.Banoviţei, nr.11. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...08.2021 ( Proiect) - titular COMUNA DUMBRAVA

“ Refacere drumuri satesti calamitate  in comuna Dumbrava, judetul Mehedinti ,, Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. .......din......./08/2021 (Proiect) pentru retea telecomunicatii Punghina - titular: SC INVOKER TRANS IT SRL

”Dezvoltarea infrastructurii de comunicatii in banda larga de mare viteza in judetul Mehedinti” – Realizare instalatie electrica de racordare, propus a fi amplasat în intravilanul si...

Decizia etapei de incadrare nr....din......./08/2021 (Proiect) - titular: COMUNA PONOARELE

proiectul „refacere drumuri comunale (DC38C, DC56A, DC56C, DC57B) degradate pe 2 km în satele Ceptureni, Gărdăneasa şi Ponoarele şi un pod degradat în satul Proitesti, peste pârâul Valea Mare” ,...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...08.2021 ( Proiect) - titular S.C. CIVIL&ROAD DEVELOPMENT AT S.R.L.

“Construire spații comerciale, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare (pe teren proprietate și pe fațade), amplasare unipol, amplasare stație de încărcare vehicule...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...08.2021 ( Proiect) - titular PASEK MIHNEA OTO

“   Acces la drumul public DN 57 , construire casa de vacanta , aparare de mal , ponton plutitor   “ propus a fi amplasat în intravilanul comunei Svinita , C.F 50283 ...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...08.2021 ( Proiect) - titular LAUTARU ELISABETA si sotul HASANAJ EDMOND

“ Amenajare teren prin  sistematizare pe vertical si orizontala in vederea realizarii unei locuinte P+2e, zid de sprijin , imprejmuire , bazin etans vidanjabil , piscina si acces la drum...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...07.2021 ( Proiect) - titular BESCHEA MARIANA si BOROANCA SORIN-VASILE

“ Amplasarea casute de lemn prefabricate , zid de sprijin , zid aparare mal , foisor, put forat, bazin etans vidanjabil , imprejmuire si acces rutier la drum public DN 57 “  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.....din ..../07/2021 (Proiect) - titular: VIASU DORINA

proiectul ,,Amplasare ponton plutitor ” propus a fi amplasat în Comuna Dubova, judetul Mehedinti. Descarca

Decizia etapei de incadrare din ......./07/2021 (Proiect) - titular: CIORNEI RADU MIHAI

proiectul “ apărare de mal” propus a fi amplasat în comuna Sviniţa, intravilan, judeţul Mehedinţi. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr....din ..../07/2021 (Proiect) - titular: SC TRANDRETE IMPEX SRL

proiectul “Infiintare iaz piscicol Corbu ”, propus a fi realizat în județul Mehedinți, extravilan Comuna Hinova. Descarca

Decizia etapei de incadrare din ......../07/2021 (Proiect) - titular: SC BARCONS OIL TRADE SRL

” Construire statie mixta carburanti , cladire statie GPL, spalatorie auto, prgola, accse drum national si imprejmuire ,, propus a fi realizat în județul Mehedinți,  intravilan comuna...

Decizia etapei de incadrare nr. ....din..../07/2021 (Proiect) pentru DJ607B- titular: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

proiectul ,, Reabilitare/ modernizare DJ 607B sector Ciresu Marga km 30+000-km 35+159” propus a fi amplasat în comunele Ciresu si Godeanu, judetul Mehedinti. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr......din...../07./2021 (Proiect) - titular: Barbu Constantinescu Gheorghe

proiectul ,,Construire spatii alimentatie publica Restaurant ” propus a fi amplasat în comuna Simian, judetul Mehedinti. Descarca