Decizia etapei de incadrare nr.......din......./......./2020 (Proiect) - titular: PRIMARIA COMUNEI GOGOSU

" Construire pod peste pârâul Blahnița în localitatea Balta Verde, comuna Gogoșu, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Balta Verde, comuna Gogoșu, judeţul...

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../......./2020 (Proiect) - titular: NECȘOIU DAN OVIDIU și NECȘOIU CLAUDIA DANIELA

  „Construire casă de vacanță D+P+M, puț forat, fosă septică vidanjabilă, garaj, reparație împrejmuire la stradă și acces la drum public DN 57”, propus a fi amplasat în intravilanul...

Decizia etapei de incadrare nr........din......../......../2020 (Proiect) pentru modernizare DJ 607A - titular: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

”Reabilitare /modernizare DJ 607 A –Centura de ocolire Drobeta Turnu severin –Cerneti –Valea Copcii –Husnicioara –Peri –Prunisor (E 70-TEN –T )". Descarca

Acord de mediu nr........din....../...../2020 (Proiect) - titular: SC MILARIMAR SRL

" Deschidere microcarieră experimentală în perimetul Valea lui Milcu, pentru lucrări de foraje și excavări în vederea efectuării prospecțiunilor geologice în comuna Broşteni, judeţul Mehedinţi" ...

Decizia etapei de incadrare nr....din....../....../2020 (Proiect) - titular: SC ELMYAND SRL

" Intervenții la imobil existent: Extindere, amenajare sala evenimente și spații comerciale” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din......./......./2020 (Proiect) - titular: SC TRANSVIK SRL

“Amplasare staţie GPL, pompa distributie carburanti si rezervoare subterane in orasul Strehaia, judeţul Mehedinţi” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din......./....../2020(Proiect) - titular: SC QWASH CRIHALA SRL

pentru proiectul " Construire, extindere si modernizare, spalatorie auto – self service provizorie (pe perioada existentei contractului de inchiriere – 10 ani)", propus a fi amplasat în...

Decizia etapei de incadrare nr......din......./......./2020 (Proiect) - titular: SC QWASH SEVERIN SRL

"Amenajare spalatorie auto self service provizorie, pe perioada existentei contractului de subinchiriere", propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, str....

Decizia etapei de incadrare nr.....din......./......./2020 (Proiect) - titular: SC CAVIAR SRL

"Îmbunătățirea condițiilor ecologice ale zonelor umede de la Gărla Mare, județul Mehedinți”. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../....../2020 (Proiect) pentru strazile Amurgului si Colinelor- titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

”dezvoltare retea distrubutie gaze natural medie presiune si bransamente individuale ,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin , strada Amurgului si strada Colinelor . ...

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../....../2020 (Proiect) pentru strada Ciresoaia - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

”dezvoltare retea distrubutie gaze natural medie presiune si bransamente individuale ,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin , strada Ciresoaia , intre strada Gheorghe...

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../....../2020 (Proiect) pentru strazile Orly si Brancoveanu- titular: SC MEHEDINTI GAZ SA

” Dezvoltare rețea distribuțíe gaze naturale medie presiune și branșamente individuale ” , propus a fi realizat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Orly (de la nr.12...

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../....../2020 (Proiect) - titular: SC COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE SA

proiectul „Conducta de racord, SRMP, sistem de distributie inchis si instalatie de utilizare pentru alimentarea cu gaze naturale a Grupului de cogenerare de inalta eficienta a Combinatului de...

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../......./2020 (Proiect) - titular: ȘELĂU NICOLAE-FLORIN

pentru proiectul " Construire locuință P+2E, anexe gospodărești, puț forat, bazin vidanjabil etanș si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eşelniţa, str. Aninilor, nr....

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../......./2020 (Proiect) - titular: VERDES FLOAREA

pentru proiectul ʺSistematizare teren pe verticală și orizontală, amenajare cale de acces din drum vicinal, platformă betonată și împrejmuire”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei...

Decizia etapei de incadrare nr......din....../......./2020 (Proiect) - titular: SC MILARIMAR SRL

“Deschidere microcarieră experimentală  în perimetrul Valea lui Milcu, pentru lucrări de joraje și excavări în vederea efectuării prospecțiunilor geologice în comuna Broșteni, județul...

Decizia etapei de incadrare nr......din......./......../2020 (Proiect) - titular:IANCULOVICI MILAN

” Construire cabine de dus, amplasare piscine din fibra de sticla, toalete ecologice, amenajare plaja, reparatii gard imprejmuire spre DN 57”. Descarca  

Decizia etapei de incadrare nr........din......./......./2020 (Proiect) - titular: CIOCLOV ADELINA-NORELLA

" Construire casa de vacanta P+2E, put forat, bazin etans vidanjabil, foisor si consoslidare mal existent”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eselnita, str. Dunarii, nr. F.N., CF 52679,...

Decizia etapei de incadrare nr.....din......./......../2020 (Proiect) - titular: PARVULESCU ANGELA

“Construire casa de vacanta D+P+1E, zid de sprijin, fosa septica , piscine, amplasare ponton plutitor si acces la DN57 , jud. Mehedinti” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr........din......../......../2020 (Proiect) - titular: MUNTEANU PAVEL CALIN

" Construire casa de vacanta P+1+M, imprejmuire, bazin etans vidanjabil, aparare de mal si amenajare acces rutier la drum public DN 57” Descarca

Acord de mediu nr........din...../....../2020 (Proiect) - titular: SC TAK TRANS SRL

“Exploatarea nisipului si pietrisului perimetrul Iaz piscicol Dani” amplasat în extravilanul Comunei Hinova. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../....../2020 (Proiect) - titular: PANESCU MARCELA

”CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M CU DESTINAȚIA SEDIU ADMINISTRATIV ȘI CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO” Descarca

Decizia etapei de încadrare nr........din......../....../2020 (Proiect) - titular: SC MINING & MINERAL DEVELOPMENT SRL

,, Executare lucrari de prospectiune geologica pentru minereuri cuprifere si auro-argentifere in perimetrul Valea Turcului, com. Ponoarele, jud.Mehedinti” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../....../2020 (Proiect) - titular: SC DACRIS TELECOM SRL

” Construire pensiune turistica P+E+M , bazin etans vidanjabil , put forat , imprejmuire , aparare mal , parcare auto , alei pietonale si carosabile , amenajare acces rutier public D.N 57, , ...

Decizia etapei de incadrare nr.......din......./......../2020 (Proiect) - titular: S.C. DONAU CONSULT S.R.L

“Schimbare destinație din clădire administrativă în hotel și construire hotel P+2+M ” , propus a fi amplasat în  judetul Mehedinţi, municipiul Orșova, str. Potțile de Fier, nr. 26. ...

Decizia etapei de incadrare nr.....din ...../..../2020 (Proiect) - titular: CINTAR DANIEL COSTEL

” CONSTRUIRE  CASĂ DE VACANȚĂ D+P+1+M, PISCINĂ, APĂRARE MAL, PONTON, PARCARE, ÎMPREJMUIRE TEREN”    Descarca

Decizia etapei de incadrare nr......din 22.01.2019 (Proiect) - titular: SC LIDL ROMANIA SCS

“Construire spatiu comercial si amenajare incinta , circulatii , parcari, spatii verzi si amplasare semnalistica , municipiul Orsova , jud. Mehedinti”  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr......din....../....../2019 (Proiect) - titular: COMUNA OPRISOR

” Sistem de alimentare cu apă şi reţea de canalizare cu staţie de epurare în localitatea Prisăceaua, comuna Oprişor, judeţul Mehedinţi ” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../....../2019 (Proiect) - titular: TARNITA DRAGOS NICOLAE

“ Construire trei cabane, imprejmuire , fosa septica, ponton plutitor, acces la drumul public DN57” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.....din...../..../2019 (Proiect) - titular: U.A.T BROSTENI

” LUCRĂRI DE MODERNIZARE TÂRG COMUNAL - SAT BROȘTENI, COMUNA BROȘTENI, JUDEȚUL MEHEDINȚI” Descarca  

Decizia etapei de incadrare nr.......din......./......./2019 (Proiect) - titular: PETROI TITU I.F.

CONSTRUIRE  PLATFORMA  BETONATA  PENTRU  GUNOI  DE  GRAJD, SAT  PIRVULESTI, COM. CORCOVA, JUD. MEHEDINTI. Descarca  

Decizia etapei de incadrare nr.....din...../..../2019 (Proiect) - titular:D.G.A.S.P.C MEHEDINTI

"Construire statie de epurare si reabilitare retea de canalizare la Centrul Rezidential Medico-Social de Asistenta si Ingrijire Medicala Bacles, judetul Mehedinti” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../...../2019 (Proiect) - titular: COMUNA SIMIAN

,,Extinderea sistemelor de iluminat public stradal Comuna Simian, Judetul Mehedinti” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.....din....../..../2019 (Proiect) - titular:SC YON TRANS SRL

“Construire clădire cu regim de înălțime P+M cu destinația sediu sdministrativ-birouri și construire hală cu regim de înălțime Parter cu destinația service auto ” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr........din......./....../2019 (Proiect) - titular: PRICHICI DOREL

"Construire casa de vacanta P+1, terasa acoperita, foisor, ponton, put forat, bazin etans vidanjabil si imprejmuire teren cu acces pietonal”. Descarca

Decizia etapei de încadrare nr......din......./....../2019 (Proiect) - titular: SC ANISIAGAZ SRL

 " Amplasare instalatie de distributie cu gaz petrol lichefiat (GPL ) la autovehicule tip SKID" Descarca

Decizia etapei de încadrare nr.......din......./....../2019 (Proiect) pentru SPP9 - titular: O.U.A.I PADINA

“ Modernizarea si retehnologizarea infrastructurii secundare de irigatii SPP 9 , judetul Mehedinti  ,,   Descarca

Decizia etapei de incadrare nr......din...../...../2019 (Proiect) - titular: COMUNA HINOVA

"  Modernizare drumuri de interes local in comuna Hinova , satele Ostrovu Corbului, Hinova, Bistrita  , judetul Mehedinti,, Descarca