Autorizatia de mediu nr. ...din ....01.2023 (Draft ) - titular S.C. TRANS-CASTOR S.R.L.

pentru desfăşurarea activităţii: «extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului» - COD CAEN 0812 , în perimetrul temporar de exploatare din extravilanul satului...