Venituri salariale

Venituri la data de 31.03.2018 Venituri salariale  la date de 31.03.2019

Buget

Buget 2016 Buget 2015 Buget 2015 ERP Buget 2018

Bilanţ

Bilanţ 2015 Anexe bilanţ 2015 Bilant  31.12.2017 Bilanț 2018

Drepturi salariale

Drepturi salariale septembrie 2017 Drepturi salariale ian. 2016 Drepturi salariale feb. 2016 Drepturi salariale mar. 2016 Drepturi salariale apr. 2016   Drepturi...

Achiziţii

Plan achiziţii 2016 În anul 2016 nu s-au executat contracte de achiziţii cu valoare mai mare de 5000 Euro.